Henkilötietojen käsittelyn käytännöt KTI Asuntovuokravertailu -palvelussa

Tämä dokumentti kuvaa ne käytännöt, joiden mukaisesti KTI käsittelee Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi tiedontoimittajiltaan keräämiään henkilötietoja. Halutessanne voitte ehdottaa muutoksia näihin käytäntöihin tai antaa KTI:lle ohjeita henkilötietojen käsittelyyn.

Kuvaus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista luottamuksellisen tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista KTI:ssä löytyy täältä. Tämä dokumentti tarkentaa näitä periaatteita asuntovuokrasopimustiedon käsittelyn osalta.

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto:

KTI kerää huoneistotason asuntovuokrasopimustietoja Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi.

KTI säilyttää Tiedontoimittajan luovuttamia henkilötietoja 12 kuukautta palveluprojektin päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tuhotaan ja tulokset anonymisoidaan.

Käsittelyn luonne ja tarkoitus:

KTI käsittelee tiedontoimittajan luovuttamia huoneistotason asuntovuokratietoja tuottaakseen yleistä asuntovuokramarkkinatietoa. Tiedot kerätään tiedontoimittajalta luottamuksellisen tiedon välittämiseen tarkoitetun turvapostin tai koneluettavan tiedonsiirtoratkaisun kautta tiedontoimittajan valinnan mukaan.

Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät:

KTI:lle luovutetut tiedot ovat tiedontoimittajan huoneistotason asuntovuokrasopimustietoja. Tiedot sisältävät huoneistotunnuksen ja muuta huoneistokohtaista tietoa. Vaikka tiedot eivät suoraan sisällä vuokralaisen nimeä tai muuta henkilötietoa, on kerätty huoneistotason asuntovuokratieto silti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietoa, koska tietojen perusteella vuokralainen voidaan tunnistaa epäsuorasti yhdistämällä tieto muihin tietolähteisiin.

KTI:n käyttämät alihankkijat:

KTI sitouttaa käyttämänsä alihankkijat EU:n tietosuoja-asetuksessa kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin. Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi KTI jatkaa pitkään jatkunutta yhteistyötä järjestelmäkehityksessä Aitosoft Oy:n ja Invenco Oy:n kanssa.

TIedontoimittaja on omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilörekisterin pitäjä, ja KTI sekä alihankkija ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toimivat KTI:n asiakkaan puolesta ja lukuun.

Lisätietoja asiaan liittyen saat Matti Heiskaselta (040 832 6698 / matti.heiskanen(at)kti.fi).

×