Asiakastyytyväisyyskysely

Tervetuloa vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn! Kyselyyn vastaamiseen tarvitset salasanan, jonka löydät saamastasi kirjeestä.

Kyselyn toteuttaa KTI Kiinteistötieto Oy. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetaan Nordea Henkivakuutukselle anonyymisti.

To answer the survey, please use the password found on the posted cover letter.

The survey is carried out by KTI Property Information Ltd. The answers are processed confidentially and the information will be reported to Nordea Life Assurance Finland anonymously.