Asiakastyytyväisyyskysely

Tervetuloa vastaamaan asiakastyytyväisyyskyselyyn! Kyselyyn vastaamiseen tarvitset salasanan, jonka löydät taloyhtiösi ilmoitustaululta / kyselyn saatekirjeestä.

Kyselyn toteuttaa KTI Kiinteistötieto Oy. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja toimitetaan Nordea Henkivakuutukselle anonyymisti.

To answer the survey, please use the password found on the notice / posted cover letter.

The survey is carried out by KTI Property Information Ltd. The answers are processed confidentially and the information will be reported to Nordea Life Assurance Finland anonymously.