Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut

– tilaustutkimuksia, markkina-analyysejä ja selvityksiä

KTI:n asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen aihealueet kattavat kiinteistöliiketoiminnan koko kentän. Teemme räätälöityjä tilaustutkimuksia, asiakas- ja sidosryhmäkyselyjä, markkina-analyysejä tai laajempia selvityksiä kiinteistömarkkinoiden eri osa-alueilta. Projektit voivat perustua KTI:n markkinatietokantoihin tai erikseen kerättäviin kysely-, haastattelu- tai markkinatietoaineistoihin.

Alla on esitelty muutamia referenssejä KTI:n tekemistä asiantuntija- ja tutkimuspalveluista.

Isännöinnin laatu 2015

Kiinteistöliiton tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten, osakkaiden sekä toiminnan- ja tilintarkastajien tyytyväisyyttä isännöintipalveluihin. Kyselyyn vastasi lähes 5 500 henkilöä. Tutkimuksen mukaan isännöitsijöiden yhteistyö hallituksen kanssa sujuu keskimäärin hyvin, ja taloushallinnon tehtävien hoitoon ollaan tyytyväisiä. Kehittämiskohteita ovat kiinteistön tekniikkaan ja korjaustarpeiden ennakointiin liittyvät asiat sekä isännöitsijän aloitteellisuus.

Asuinrakennusten korjaustarve

KTI toteutti yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT:n ja VTT Oy:n kanssa selvityksen Suomen asuntorakennuskannan teknisestä korjaustarpeesta ja sen taloudellisista reunaehdoista. Selvityksen mukaan noin 90 prosenttia asuinrakennusten teknisestä korjaustarpeesta on taloudellisesti perusteltua korjata. KTI:n selvitys keskittyi ammattimaisten vuokra-asunto-omistajien näkemyksiin asuinrakennusten korjaustarpeesta ja korjaamisen taloudellisista edellytyksistä sekä korjausrakentamisen käytännöistä ja ohjaamisesta.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys

KTI toteutti RAKLIn tilaaman selvityksen kiinteistöalan yhteiskunnallisesta ja kansantaloudellisesta merkityksestä. Kiinteistövarallisuus kattaa yli 60 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta, työllistää yli 300 000 suomalaista, vastaa yli 40 prosentista energiankulutuksesta ja päästöistä sekä tuottaa ympäristöjä asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan jokaiselle kansalaiselle. Suuren yhteiskunnallisen merkityksen takia on olennaista että tätä varallisuuserää johdetaan ammattitaitoisesti ja kestävästi.

Linkki selvitykseen

Lisätietoja:

Pia Louekoski
Johtaja, myynti
puh. 0400 959 634
pia.louekoski(a)kti.fi

×