Suomen Kauppakeskusyhdistys ry: Kauppakeskusten viihde- ja vapaa-ajanpalveluiden myynnissä huima kasvuvauhti

Tiedote 17.11.2023, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomalaisten kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi heinä-syyskuussa nimellisesti 4,8 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti pysyi täysin samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Viimeisimmät kaksi vuosineljännestä ovat vuoden 2020 jälkeen ensimmäiset seurantajaksot, jolloin koronarajoitukset eivät ole rasittaneet edellisen vuoden vertailulukuja. Reaalisesti kolmannen vuosineljänneksen kokonaismyynti laski 0,9 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kävijöitä kauppakeskuksissa oli 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.  

”Kauppakeskusten kävijämäärien positiivinen kehittyminen ja korkeat käyttöasteet niin pääkaupunkiseudulla kuin koko maassa kertovat kuluttajien arvostavan kauppakeskusten laajaa kaupan ja palveluiden tarjontaa. Vallitsevassa taloustilanteessa päivittäistavaroiden ja viihdepalvelujen kysyntä on tuonut kaivattua kasvua kauppakeskusten kävijämääriin. Lukujen valossa kauppakeskukset ovat pystyneet vastaamaan kysynnässä tapahtuneisiin muutoksiin”, toteaa Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n puheenjohtaja Mika Ohenoja.

Kumulatiivisesti kauppakeskusten nimellinen kokonaismyynti kasvoi vuoden alusta 6,4 prosenttia ja kävijämäärät nousivat 10,0 prosenttia. Sekä myynti että kävijämäärä kasvoivat pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa muuta Suomea ripeämmin. Kasvuluvut olivat suurissa, yli 40 000 neliön kauppakeskuksissa, hieman pienempiä keskuksia positiivisempia.

Viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen, kauneuden ja terveyden tuotteiden sekä päivittäistavaroiden myynti kasvoi 

Kauppakeskusten eri toimialoista eniten kasvoi viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen myynti lähes 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kauneuden ja terveyden tuotteiden myynnin kasvu ylsi kaksinumeroisiin lukemiin. Päivittäistavaroiden ja tavaratalokaupan myynnin kasvu jatkui niin ikään inflaatiota ripeämpänä ja ylsi kahdeksaan prosenttiin. Merkittävistä vuokralaistoimialoista muodin ja asusteiden sekä sisustamisen ja kodin tarvikkeiden myynti laski heinä-syyskuussa hienoisesti verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.  

Suurten kaupunkien kauppakeskusten käyttöaste yli 96 prosenttia

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli syyskuun lopussa koko maassa keskimäärin 95,5 prosenttia. Kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna käyttöaste nousi pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurten kaupunkien kauppakeskuksissa ja oli nyt lähes 97 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla käyttöaste pysyi vakaana hieman yli 96 prosentissa, ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolisissa keskuksissa vajaassa 93 prosentissa. 

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 50 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä, on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.

Lisätietoja:
Mikko Östring, johtaja, toimitilat, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry / toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys, puh. 050 3018 933 
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 5555 269

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, REDI, Ruoholahti, Saari, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Jumbo-Flamingo, Myyrmanni  
Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KEMPELE Zeppelin KUOPIO Matkus LAHTI Karisma, Trio RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina TURKU Hansa, Skanssi YLÖJÄRVI Elo  
Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Stella PORI IsoKarhu, Puuvilla ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen 

Mistä KiRa-ala puhuu 2023: Muuttuva kiinteistörahoitus

Julkaistu 9.11.

Kiinteistösijoitus- ja -rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut rajusti viimeisen reilun vuoden aikana. Lähes vuosikymmenen jatkunut nollakorkoympäristö jäi taakse vuonna 2022, kun keskuspankit ryhtyivät kiristämään rahapolitiikkaansa kiihtyvän inflaation hillitsemiseksi. Vuoden 2023 ”Mistä KiRa-ala puhuu” -katsaus keskittyy kiinteistörahoituksen muuttuvan toimintaympäristön kysymyksiin: Mitä vaikutuksia muuttuvalla rahoitusympäristöllä on suomalaisten kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden volyymeihin, arvoihin ja rakenteeseen? 

”Mistä KIRA-ala puhuu” -katsauksemme julkaistiin nyt seitsemättä kertaa. Katsauksissa pyrimme nostamaan esille ja herättämään keskustelua suurista, koko kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista kehitystrendeistä. Raportti on tuotettu Kiinteistöalan Koulutussäätiön tuella ja se julkaistiin 9.11. Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa. Toivottavasti raportti löytää käyttöä ja herättää ajatuksia ja keskustelua myös muissa tilaisuuksissa ympäri vuoden. Otamme mielellämme vastaan palautetta raportista ja kuulemme mahdollisista ideoistanne tulevien katsaustemme aiheiksi. Kiitämme lämpimästi Kiinkoa katsauksen mahdollistamisesta ja kaikkia haastateltuja asiantuntijoita heidän arvokkaasta panoksestaan!

Lataa Mistä KiRa-ala puhuu 2023 -katsaus alta.

Lisätietoja: Hanna Kaleva, 040 5555 269, hanna.kaleva@kti.fi

KTI Markkinakatsaus ja Rakli-KTI Toimitilabarometri, syksy 2023: Kiinteistökauppojen volyymi alamaissa

Julkaistu 7.11.2023

Nopeasti muuttunut talous- ja korkoympäristö on hiljentänyt kiinteistömarkkinat. Kuluvan vuoden kiinteistökauppavolyymi on hyytynyt finanssikriisin jälkeisten vuosien tasolle. Ammattimaisten sijoittajien uudisrakennusinvestointien jyrkkä väheneminen vaikuttaa osaltaan myös rakentamisen volyymien putoamiseen. Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkinoilla on runsaasti tarjontaa, jonka odotetaan kuitenkin sulavan rakentamisen vähenemisen myötä. Toimitilavuokramarkkinoilla talouden epävarmuus painaa etenkin toimisto- ja liiketilojen kysyntää. Tuotannollisten tilojen kysyntä jatkuu muita toimitilasektoreita vahvempana.    

Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen kauppavolyymi 1,8 miljardia euroa 

KTI:n transaktioseurannassa vuoden 2023 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kiinteistökauppavolyymi jäi 1,8 miljardiin euroon, eli alle kolmasosaan vuoden 2022 vastaavan ajanjakson kuudesta miljardista eurosta. Vuoden 2023 heinä-syyskuussa kiinteistökauppaa käytiin vain noin 370 miljoonan euron arvosta. Viimeksi näin matalia lukemia on tilastoitu finanssikriisin jälkeisinä kituliaan kiinteistökaupan vuosina 2009–2013, ja silloinkin kvartaalivolyymi jäi alle 400 miljoonaan euroon vain muutamana vuosineljänneksenä. Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaiskoko on noihin vuosiin verrattuna yli kaksinkertaistunut, joten suhteellisesti kuluvan vuoden kiinteistökaupankäynti on vielä finanssikriisin jälkeisiä vuosia hiljaisempaa.

Asunnot edelleen vaihdetuin kiinteistösektori

Vuokra-asuntokiinteistöjen kauppavolyymi oli tammi-syyskuussa noin 600 miljoonaa euroa, mikä sekin on huomattavasti viime vuosien totuttua tasoa matalampi. Noin puolet asuntokiinteistökaupoista on ulkomaisten sijoittajien tekemiä, ja kuluvankin vuoden aikana on Suomeen rantautunut myös uusia ulkomaisia sijoittajia. Toimistokiinteistöjen 400 miljoonan euron kauppavolyymi koostuu pääosin suurehkojen yksittäisten ja hyvälaatuisten kohteiden kaupoista. Liike-, yhteiskunta- ja tuotannollisten kiinteistöjen volyymeissä jäätiin tammi-syyskuussa 200–300 miljoonan euron tietämiin, eli murto-osaan viimeisen vuosikymmenen tasoista. Ulkomaisten sijoittajien osuus tammi-syyskuun kiinteistökaupoista oli 55 prosenttia.

Tuottovaatimusten nousu jatkuu

Korkojen nousu on johtanut kiinteistösijoitusten nettotuottovaatimusten nousuun ja arvojen laskuun kautta maailman. Lokakuussa toteutetussa Rakli-KTI Toimitilabarometrissa Helsingin keskustan toimistokiinteistön tuottovaatimus noteerattiin 4,7 prosenttiin ja asuntokiinteistön 4,4 prosenttiin. Nämä lukemat ovat 1,2–1,3 prosenttiyksikköä kevään 2022 pohjanoteerauksia korkeampia. Aitoa markkinaevidenssiä ei näistä tasoista ole kuitenkaan juuri saatavissa, kun potentiaalisten myyjien ja ostajien väliset näkemyserot kiinteistöjen arvojen ja hintojen sopeutumisessa ovat estäneet kauppoja syntymästä. Korkojen vakiintumisen odotetaan osaltaan vakiinnuttavan myös kiinteistöjen hinnanmuodostusta, ja kaupankäynnin odotetaan vilkastuvan seuraavan vuoden aikana. Kaupankäyntiä hyydyttää myös vieraan pääoman rahoituksen saatavuuden ja ehtojen kiristyminen ja hintojen nousu.    

Helsingin keskustan toimistovuokrat nousivat 3,7 prosenttia, mutta kysynnän epävarmuus kasvaa

KTI:n Helsingin keskustan uusia toimistovuokrasopimuksia kuvaava indeksi nousi 3,7 prosenttia syksyn 2022 ja 2023 välisenä aikana. Uusia vuokrasopimuksia alkoi keskustassa kuitenkin historiallisen vähän, ja myös ydinkeskustasta löytyy nyt runsaasti tyhjää toimistotilaa. Epävarma taloustilanne on kärjistänyt keskustelua toimistotilan tarpeesta lisääntyneen etätyön myötä, mikä heikentää toimistokiinteistöjen perinteisesti vahvaa asemaa kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Rakli-KTI Toimitilabarometrin vastaajista 75 prosenttia arvioi toimistotilojen kokonaistarpeen vähenevän tulevan kolmen vuoden aikana, ja yli 40 prosenttia uskoo tarpeen vähenevän 15 prosenttia tai enemmän. Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäyttö on jatkanut nousuaan ja oli kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumin Helsinki Research Forumin mukaan yli 14 prosenttia syyskuun lopun tilanteessa. Samaan aikaan kun yhä isompi osuus toimistotiloista on tyhjillään, kohdistuu kaikkein halutuimpiin kohteisiin vahvaa kysyntää. Toimistomarkkinoita jo pitkään leimannut polarisaatio korostuu entisestään, kun sekä käyttäjien että sijoittajien valikoivuus kasvaa.   

Liiketilamarkkinoiden epävarmuus jatkuu, tuotannollisten kiinteistöjen asema vahva 

Liiketilamarkkinoita jo vuosia vaivannut epävarmuus jatkuu, ja liiketilojen vuokraodotukset olivat Rakli-KTI Toimitilabarometrissa lähes kaikilla alueilla negatiiviset. Liiketilojen käyttöasteet pysyttelevät toistaiseksi vahvoina, mutta barometrivastaajat odottavat vajaakäytön kasvavan tulevan vuoden aikana. Logistiikka-, varasto- ja tuotantotilojen kysyntä sen sijaan pysyttelee vahvana, ja vuokriin odotetaan nousua kaikilla suurilla kaupunkiseuduilla. Myös käyttöasteodotukset ovat tuotannollisissa tiloissa positiivisia.

Asuntovuokrat polkeneet pääkaupunkiseudulla paikoillaan jo vuosia  

KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaavan indeksin nousu hidastui vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttiin. Myös koko vuokrasopimuskantaa kuvaavan indeksin nousu jäi alle prosenttiin, eli tarjonnan kasvaessa ja kuluttajien ostovoiman heiketessä vuokrien indeksikorotukset ovat jääneet varsin maltillisiksi. Vuokrien nousu jatkuu pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa isoissa kaupungeissa pääkaupunkiseutua vahvempana. Talouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne on hyydyttänyt viime vuosien vilkasta vuokra-asuntorakentamista. Vielä tänä vuonna pääkaupunkiseudulle valmistuu ennätysmäärä, lähes 7500 uutta vuokra-asuntoa, mutta ensi vuodesta alkaen volyymit putoavat rajusti.  

Lue lisää kiinteistömarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä tänään julkaistusta KTI Markkinakatsauksesta. Lataa KTI Markkinakatsaus alta.

Lisätietoja:
Hanna Kaleva, KTI, 040 5555 269
Mikko Östring, Rakli, 050 301 8933

Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n 7.11.2023 julkaisemaan Markkinakatsaukseen sekä lokakuussa toteutettuun Rakli-KTI Toimitilabarometrikyselyyn. Barometriin vastasi 55 kiinteistömarkkinoiden ammattilaista. 

KTI Erikoissijoitusrahastokatsaus syksy 2023

KTI on yhdessä keskeisten kiinteistörahastomanagerien sekä Raklin kanssa tänään julkaissut vuoden kevään 2023 Erikoissijoitusrahastokatsauksen. Katsaus sisältää vuoden 2022 keskeisimmät tiedot ja tunnusluvut kiinteistöihin sijoittavista erikoissijoitusrahastoista.

Continue reading

KTI Asuntovuokraindeksit: Pääkaupunkiseudun asuntovuokrien hienoinen lasku jatkui, mutta tyhjien asuntojen osuus kääntyi laskuun

KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaavan indeksin vuosimuutos oli pääkaupunkiseudulla -0,6 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuokrat laskivat eniten Vantaalla, 1,3 prosenttia, kun Helsingissä lasku tasaantui 0,2 prosentiin ja Espoossa 0,5 prosenttiin. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat kääntyivät hienoiseen, 0,1 prosentin nousuun Helsingissä ja Espoossa, kun taas Vantaalla vuokrat laskivat 0,7 prosenttia. Vuoden 2022 kesä-elokuuhun verrattuna vuokrien lasku jatkui selvimpänä yksiöissä, joissa uusia vuokrasopimuksia tehtiin reilun prosentin alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kaksioiden vuokrat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 prosenttia. Myös viime vuosina positiivisinta kehitystä osoittaneet kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat kääntyivät nyt hienoiseen, 0,1 prosentin laskuun edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna .

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa uusia vuokrasopimuksia solmittiin kesä-elokuussa keskimäärin 2,2 prosenttia korkeammilla vuokrilla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Vuokrat nousivat eniten Oulussa, 3,4 prosenttia, ja myös Jyväskylässä vuosimuutos nousi lähelle kolmea prosenttia. Tampereella vuokrat nousivat 2,3 ja Turussa 2,1 prosenttia. Kuopiossa ja Lahdessa vuokrien vuosimuutos nousi vain hivenen positiiviseksi, ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat jopa laskivat hienoisesti. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrien nousu oli vahvinta Tampereella ja Turussa.

Asuntovuokramarkkinoiden hienoisesta piristymisestä kesän aikana kertoo tyhjillään olevien vuokra-asuntojen osuus, joka putosi lähes kaikissa suurissa kaupungeissa viime kevääseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla oli syyskuun alun tilanteessa tyhjillään keskimäärin 8,9 prosenttia KTI:n seuraamasta ammattimaisten vuokranantajien omistamasta vapaarahoitteisesta vuokra-asuntokannasta. Viimeisen puolen vuoden aikana tyhjien vuokra-asuntojen osuus on pudonnut Helsingissä ja Espoossa noin puolella prosenttiyksiköllä. Ainoana suurista kaupungeista tyhjien asuntojen osuus jatkoi nousuaan Vantaalla, jossa oli syyskuun alun tilanteessa tyhjillään 9,6 prosenttia suurten vuokranantajien asunnoista.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kaupungeissa tyhien asuntojen osuus pysyttelee selkeästi pääkaupunkiseutua maltillisempana. Suhteellisesti vähiten tyhjiä asuntoja oli syyskuun alussa Tampereella, 3,7 prosenttia, mikä on reilut puolitoista prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime keväänä. Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa tyhjillään oli 4,2-4,6 prosenttia vuokra-asuntokannasta. Lahdessa tyhjien asuntojen osuus pysyttelee yli seitsemässä prosentissa.

Tiedot perustuvat KTI:n asuntovuokratietokantaan, jota on keväästä 2020 lähtien päivitetty vuosineljänneksittäin. Nyt julkaistu indeksipäivitys kattaa 2.6. – 1.9.2023 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset. Kaikkiaan 1.9.2023 voimassa olleita vuokrasopimuksia oli KTI:n tietokannassa yli 100 000, ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokraindeksit pohjautuivat kaikkiaan yli 11000 tarkastelujaksolla alkaneeseen uuteen vuokrasopimukseen. Tietokantaan luovutti tietoja 18 ammattimaista vuokranantajaa. Seuraava indeksipäivitys julkistetaan joulukuussa, ja se kattaa 2.9.-1.12.2023 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset.

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2023: Ammattimaisten kiinteistönomistajien vähähiilisyystavoitteet kiristyvät

Tiedote 14.9.2023

Järjestyksessään jo kymmenes Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta -katsaus keskittyy tänä vuonna ammattimaisten toimijoiden omistamien kiinteistöjen ilmastovaikutusten ja vähähiilisyyden ajankohtaisiin kysymyksiin sekä avaa EU Taksonomian etenemistä ja vaikutuksia kiinteistösijoittajiin. Katsauksessa esitellyt KTI Vastuullisuusbarometrin tulokset kertovat kautta linjan vastuullisuusasioiden merkityksen ja roolin kasvusta osana ammattimaisten kiinteistöalan toimijoiden strategioita, johtamisjärjestelmiä ja tavoitteita.

Yhä useampi merkittävä kiinteistöalan ammattimainen toimija kiristää omia vähähiilisyystavoitteitaan. KTI:n seuraamasta noin 97 miljardin euron kiinteistösijoitusvarallisuudesta jo 63 prosenttia on kansallisia tavoitteita tiukempien, vuoteen 2030 tai 2035 tähtäävien hiilineutraalisuustavoitteiden piirissä. Kiinteistöjen käytönaikaisen energiankulutuksen päästöjen vähentämisessä ollaan jo pitkällä ja fossiilisen energian käyttö vähenee vuosi vuodelta. KTI:n seuraaman aineiston mukaan vuonna 2022 uusiutuva sähkö oli asuinkerrostaloissa käytössä noin 81 prosentissa kohteista ja toimistoissa noin 83 prosentissa. Uusiutuvaa lämmitysenergiaa on asuinkerrostaloissa käytössä noin 11 prosentissa ja toimistoissa noin 22 prosentissa kohteista. Myös energiatehokkuustoimia vauhditetaan, ja niitä kirittää osaltaanviime vuosina nopeasti noussut energian hinta. KTI Ylläpitokustannusvertailun mukaan toimistokiinteistöjen energiakustannukset nousivat vuonna 2022 yli 13 prosenttia ja asuinkerrostaloissa hieman alle 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna koko Suomen tasolla. Energiankäytön hiilineutraaliustavoitteiden lisäksi nyt yhä useamman edelläkävijäyrityksen huomio kiinnittyy rakennusmateriaalien ilmastovaikutuksiin sekä kiertotalouden periaatteiden edistämiseen.

Tiukkeneva taloustilanne, rahoituksen saatavuuden kiristyminen sekä kasvava kilpailu vuokralaisista kirittävät osaltaan ammattimaisten toimijoiden vastuullisuusponnisteluja. Haluttujen ja heikompilaatuisten kiinteistöjen eriytyminen korostuu ja vastuullisuuskysymykset ovat yhä keskeisempiä, koko arvoketjun painottamia ja kohteita erottelevia laatutekijöitä. Sekä vuokralaiset että rahoitus ohjautuvat yhä vihreämpiin ja vastuullisempiin kiinteistökohteisiin.

Siksi vastuullisuustekijöillä on yhä suorempi ja suurempi vaikutus kohteen likviditeettiin, vuokriin, tuottoihin ja muihin tunnuslukuihin. KTI Vastuullisuusbarometrissa kaksi kolmesta vastaajasta näkee, että kiinteistön ympäristötehokkuus vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja sen ehtoihin, ja yli viidennes arvioi vaikutuksen jopa merkittäväksi.

Yhä tiukemmat ilmasto- ja vastuullisuustavoitteet ja -lupaukset tulee pystyä lunastamaan konkreettisilla teoilla ja osoitettavissa olevilla saavutuksilla. Myös EU Taksonomia ja muu sääntely ohjaavat osaltaan yrityksiä kohti vihreää siirtymää ja asettavat vaatimuksia tekojen ja saavutusten todentamiselle ja raportoinnille. Läpinäkyvyyden merkitystä osoittavat osaltaan alan yritysten yhä laajemmalle leviävät sitoutumiset erilaisiin aloitteisiin ja toimenpideohjelmiin.

Lue lisää kiinteistöalan toimijoiden ajankohtaisista vastuullisuusasioista Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2023 -katsauksesta. Tuttuun tapaan esittelyssä on myös kooste KTI Vastuullisuusbarometrin tuloksista.

Katsauksen ovat mahdollistaneet:

 • Antilooppi  
 • Castellum
 • Green Building Council Finland 
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
 • Keva
 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
 • Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat
  Rakli ry
 • Senaatti-konserni
 • Skanska Oy 
 • Sponda Oy  ​​​​​
 • Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Lisätietoja: Hanna Kaleva, p. 040 5555 269

Kiinteistöliiton Indeksitalo 2023: Taloyhtiöiden kustannukset nousseet laajasti

Tiedote 12.9.2023

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 2,9 prosenttia vuodesta 2022. Nousu ilman sähköenergiaa oli 7,1 prosenttia (vuonna 2022: 4,7 prosenttia).  Kaukolämmön ja rakennuksen kiinteistöverokustannus nousi keskimäärin 9,4 prosenttia, jätehuollon 5,9 prosenttia, ja vesikustannus 4,2 prosenttia. Sen sijaan keskimääräinen tontin kiinteistövero kohosi 0,2 prosenttia, ja kiinteistösähkön vertailukustannus laski 24 prosenttia.

Indeksitalo-tietoaineiston on kerännyt vuodesta 2014 lähtien KTI Kiinteistötieto Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon (kerrostalo) energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä ja pysyvät samoina vuodesta toiseen. Indeksitalo-tiedot on kerätty elokuussa 2023, ja ne koskevat syyskuun tilannetta.

Tarkemmat tulokset löydät Kiinteistöliiton tiedotteesta.

Lisätietoja/KTI: Mikko Hietala, mikko.hietala@kti.fi, p. 040 525 9274

Kati Paatela aloittanut asiakkuuksista vastaavana johtajana KTI Kiinteistötieto Oy:ssä

KTI:n nimitysuutisia:

DI Kati Paatela on aloittanut elokuussa KTI Kiinteistötieto Oy:ssä johtajana vastuualueenaan asiakkuudet ja palvelukonseptit. Kati vastaa KTI:n palvelujen sisältökehityksestä ja asiakaslisäarvosta ja tulee toimimaan merkittävässä roolissa asiakasrajapinnassa. Kati palaa 12 vuoden jälkeen KTI:hin Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, jossa hän toimi kansainvälisistä kiinteistösijoituksista vastaavana salkunhoitajana.  Tätä ennen hän on työskennellyt mm. Sampo Oyj:llä salkunhoitajana ja analyytikkona SEB:n kiinteistörahoitustiimissä.

Kati Paatela (M.Sc. Tech, BA(Hons)) has started as a Director at KTI Property Information Ltd in August.  Her responsibilities include client coverage and service concepts.  Kati returns to KTI from Elo Mutual Pension Insurance Company where she was Portfolio Manager responsible for international real estate investments.  Kati’s previous experience includes Portfolio Management at Sampo Plc and an Analyst role at SEB.  

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry: Kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi 6,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä

Tiedote 25.8.2023, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomalaisten kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa vajaat seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti kokonaismyynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä nimellisesti 4,6 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipui selkeästi verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen, jolloin vuoden 2022 alun koronarajoitukset vielä painoivat vertailulukuja. Toisen vuosineljänneksen kokonaismyynnin kasvu jäi reilut kaksi prosenttiyksikköä inflaatiota matalammaksi.

Kauneuden ja terveyden myynnin kasvu kaksinumeroisiin lukemiin

Kauppakeskusten merkittävistä toimialoista kauneuden ja terveyden tuotteiden myynnin kasvu ylsi toisella vuosineljänneksellä kaksinumeroisiin lukemiin. Kokonaismyynnin kasvua siivitti myös kauppakeskusten suurin toimiala, päivittäistavara- ja tavaratalokauppa, jonka myynnin kasvu ylitti edelleen inflaatiovauhdin ja nousi yli kahdeksaan prosenttiin. Myös kauneus- ja hyvinvointipalvelujen myynti kasvoi reippaasti, yli seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Alkuvuonna huikeisiin kasvulukuihin noussut kahviloiden ja ravintoloiden myynnin kasvu hidastui huhti-kesäkuussa ja jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin. Myös muodin ja asusteiden myynnin kasvu hidastui ja jäi toisella neljänneksellä 1,4 prosenttiin. Sisustamisen ja kodin tarvikkeiden sekä viihde- ja vapaa-ajan palvelujen myynti laski vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Suurten kaupunkien kauppakeskusten käyttöaste yli 96 prosenttia

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli kuluvan vuoden kesäkuun lopussa koko maassa keskimäärin 95,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa käyttöaste nousi hienoisesti maaliskuun lopun tilanteesta ja oli yli 96 prosenttia. Pienten kaupunkiseutujen kauppakeskusten käyttöaste pysyi lähes ennallaan ja oli kesäkuun lopussa hieman alle 93 prosenttia. 

”Kauppakeskusten kävijämäärät ovat kehittyneet positiivisesti, ja kauppakeskusten palvelutarjonta vetää hienosti puoleensa. Käyttöasteet ovat edelleen korkealla tasolla ja niin pääkaupunkiseudun kuin muiden suurten kaupunkien yli 96 prosentin tasoa voidaan pitää varsin hyvänä”, toteaa Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n varapuheenjohtaja Jukka Vakula.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Aineistossa on mukana 51 kauppakeskusta. Vertailukelpoisesta, ns. like-for-like-indeksistä on poistettu uudet keskukset sekä merkittävät laajennukset ja remontit.

Lisätietoja:
Mikko Östring, johtaja, toimitilat, RAKLI, puh. 050 3018 933 
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 5555 269

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Niitty, Sello HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Hertsi, Itis, Kaari, Kaivopiha, Kamppi, Kämp Galleria, REDI, Ristikko, Ruoholahti, Saari, Tripla KAUNIAINEN Grani VANTAA Jumbo-Flamingo, Myyrmanni  

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Seppä KEMPELE Zeppelin KUOPIO Matkus LAHTI Karisma, Trio RAISIO Mylly TAMPERE Duo, Koskikeskus, Ratina TURKU Hansa, Skanssi YLÖJÄRVI Elo  Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa HÄMEENLINNA Goodman KERAVA Karuselli KOTKA Pasaati KOUVOLA Veturi LAPPEENRANTA IsoKristiina LOHJA Lohi MIKKELI Stella PORI IsoKarhu, Puuvilla ROVANIEMI Revontuli, Sampokeskus SALO Plaza TORNIO Rajalla På Gränsen VAASA Espen 

KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2023 -katsauksen julkistuswebinaari 14.9.2023

Tervetuloa kuulemaan kiinteistöalan tuoreimmista vastuullisuusteoista to 14.9. klo 9.00–10.30

Järjestyksessään jo kymmenes Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta -katsaus julkaistaan perinteisesti World Green Building Weekin yhteydessä. Ohjelmassa katsauksen esittelyn lisäksi ajankohtaista asiaa EU Taksonomiasta, SBTi Buildings -projektista ja toimialan vähähiilisyystyöstä. 

 • KTI Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2023- katsaus 
  Hanna Kaleva, Olli-Pekka Virkola, KTI Kiinteistötieto Oy 
 • EU Taksonomia  
  Antti Ruuska, Green Building Council Finland 
 • SBTi Buildings 
  Ayla Dincay, Science Based Targets initiative 
 • Ajankohtaista kiinteistöjen ympäristökuormituksen vähentämisessä 
  Elmeri Kauko, Castellum
  Hanna-Maija Tikka, Skanska

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin oheisesta linkistä. 

Katsauksen ovat mahdollistaneet:

 • Antilooppi  
 • Castellum 
 • Green Building Council Finland  
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  
 • Keva 
 • LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy  
 • Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry 
 • Senaatti-kiinteistöt  
 • Skanska Oy  
 • Sponda Oy  
 • Turun Teknologiakiinteistöt Oy 

Lisätietoja:
Heidi Lohilahti, puh. 040 727 2265
Olli-Pekka Virkola, puh. 050 330 5287