Skip to content

Palvelut

Saat meiltä monipuoliset tietopalvelut kiinteistöliiketoimintasi tueksi.

Vertailupalvelut

Lisäarvoa kiinteistöjohtamiseen ja -sijoittamiseen benchmarkingilla ja analyysilla.

Kiinteistösijoittajan työkalu sijoitussalkun kannattavuuden mittaamiseen ja vertailuun sekä markkinoiden analysointiin.

Kiinteistösijoittajan ja -managerin työkalu asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen mittaamiseen.

Kuntien työkalu koulu- ja päiväkotikiinteistöjen ylläpitokustannusten ja energiankulutuksen mittaamiseen ja optimointiin.

Vuokranantajan työkalu vuokraustoiminnan johtamiseen, markkinoiden analysointiin ja kohteiden kehittämiseen.

Kauppakeskusjohdon työkalu kauppakeskusliiketoiminnan ja -kiinteistöjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Kiinteistösijoittajan työkalu kiinteistöjen ylläpidon ohjaamiseen sekä kustannusten ja energiankulutuksen optimointiin.

Kiinteistöomistajan työkalu liiketoiminnan vastuullisuuden arviointiin, kehittämiseen ja viestintään.

Markkinainformaatio

Ajantasaiset kiinteistömarkkinatiedot helposti hyödynnettävässä muodossa.

Osamarkkinalähtöinen, kokonaisvaltainen markkinainformaatiopalvelu kiinteistömarkkinoiden analysointiin sekä salkun ja kohteiden kehittämiseen.

Tietoa kiinteistöjen ylläpitokustannusten ja energiankulutuksen hallintaan sekä kohteiden arviointiin ja kehittämiseen.

Ajantasainen ja kattava analyysi- ja tietopaketti kiinteistökauppamarkkinoiden seurantaan.

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden keskeiset tunnusluvut kohteiden ja markkinoiden analysointiin ja arviointiin.

Kauppakeskusliiketoiminnan ja -kiinteistöjen keskeiset tunnusluvut kauppakeskusten analysointiin ja kehittämiseen.

Kiinteistömarkkinoiden ja kansantalouden keskeiset muuttujat markkina-analyyseihin ja –presentaatioihin.

Kattavat ja ajantasaiset markkinatiedot vuokramarkkinoiden seurantaan sekä kohteiden arviointiin ja kehittämiseen.

Ajantasainen ja kattava analyysi- ja tietopaketti kiinteistökehityshankkeiden ja –volyymien seurantaan.

Markkinatietoa erikoissijoitusrahastojen läpinäkyvyyden ja tunnettuuden kehittämiseen.

Asiantuntijapalvelut

Monipuoliset kiinteistömarkkinoiden ja –liiketoiminnan tutkimukset ja selvitykset asiakkaiden räätälöityihin tarpeisiin.

KTI:n ja muiden tietolähteiden aineistoihin perustuvia analyyseja kiinteistösijoittamisen ja –johtamisen päätöksenteon tueksi.

Kiinteistöalan asiakas-, sidosryhmä- ja barometrikyselyjä markkinoiden seurantaan ja oman toiminnan kehittämiseen.

Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt monipuoliset kiinteistöalan selvitykset ja katsaukset.

Ota yhteyttä

Kerro meille kiinteistöliiketoiminnastasi, niin me kaivamme tarpeisiisi oikeat tiedot päätöksiesi tueksi. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeista käsin.