Skip to content

Henkilötietojen käsittely / KTI Asiakastyytyväisyysvertailu

Yleistä

Tämä dokumentti kuvaa ne käytännöt, joiden mukaisesti KTI käsittelee Asiakastyytyväisyysvertailupalvelun tuottamiseksi asiakkailtaan keräämiään henkilötietoja. Halutessanne voitte ehdottaa muutoksia näihin käytäntöihin tai antaa KTI:lle ohjeita henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme kuvanneet EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset toimintaperiaatteemme Asiakkaan ja KTI:n välisessä palvelusopimuksessa ja sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Käsittelemme Asiakastyytyväisyysvertailupalvelussa teiltä keräämiämme henkilötietoja em. dokumentaation mukaisesti.

Kuvaus luottamuksellisen tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista KTI:ssä löytyy täältä. Tämä dokumentti tarkentaa näitä periaatteita asiakastyytyväisyystiedon käsittelyn osalta.

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto

Henkilötietoja kerätään KTI Asiakastyytyväisyysvertailu -palvelun tuottamiseksi.

KTI säilyttää asiakkaan luovuttamia henkilötietoja 12 kuukautta palveluprojektin päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tuhotaan ja tulokset anonymisoidaan.

Käsittelyn luonne ja tarkoitus

KTI käsittelee asiakkaan luovuttamia henkilötietoja kyselyn kohdistamiseksi halutulle kohderyhmälle ja kyselyn tulosten raportoimiseksi. Asiakastyytyväisyystiedot kerätään kohderyhmästä riippuen vuokralaisilta joko lomake- tai internetkyselyllä tai puhelinhaastatteluilla.

Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

KTI:lle luovutetut tiedot ovat KTI:n asiakkaan vuokralaisten yhteystietoja. Asuntovuokrauksessa henkilötiedot sisältävät vuokralaisen nimen ja osoitteen sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteen. Toimitilavuokrauksessa henkilötiedot ovat asiakkaan vuokralaisyrityksen yhteyshenkilöitä, ja KTI:lle luovutetut henkilötiedot sisältävät henkilön nimen, työnantajan ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteen. Kauppakeskuksissa henkilötiedot sisältävät vuokralaisen nimen, työnantajan ja sähköpostiosoitteen.

KTI:n käyttämät alihankkijat

Asiakkaan ja KTI:n palvelusopimuksen mukaisesti KTI sitouttaa käyttämänsä alihankkijat sopimuksessa kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin.

KTI:n asiakas on omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilörekisterin pitäjä, ja KTI sekä alihankkija ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toimivat KTI:n asiakkaan puolesta ja lukuun.

Lisätietoja asiaan liittyen saat Matti Heiskaselta (puh. 040 832 6698 / matti.heiskanen(at)kti.fi).