Henkilötietojen käsittelyn käytännöt KTI Asiakastyytyväisyysvertailu -palvelussa

Tämä dokumentti kuvaa ne käytännöt, joiden mukaisesti KTI käsittelee Asiakastyytyväisyysvertailupalvelun tuottamiseksi asiakkailtaan keräämiään henkilötietoja. Halutessanne voitte ehdottaa muutoksia näihin käytäntöihin tai antaa KTI:lle ohjeita henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme kuvanneet EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset toimintaperiaatteemme Asiakkaan ja KTI:n välisessä palvelusopimuksessa ja sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Käsittelemme Asiakastyytyväisyysvertailupalvelussa teiltä keräämiämme henkilötietoja em. dokumentaation mukaisesti.

Kuvaus luottamuksellisen tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista KTI:ssä löytyy täältä. Tämä dokumentti tarkentaa näitä periaatteita asiakastyytyväisyystiedon käsittelyn osalta.

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto:

KTI kerää huoneistotason asiakastyytyväisyystietoja Asiakastyytyväisyysvertailupalvelun tuottamiseksi.

KTI säilyttää asiakkaan luovuttamia henkilötietoja 12 kuukautta palveluprojektin päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tuhotaan ja tulokset anonymisoidaan.

Käsittelyn luonne ja tarkoitus:

KTI käsittelee asiakkaan luovuttamia huoneistotason osoitetietoja tuottaakseen luottamuksellisia asiakaskohtaisia vertailuraportteja ja -analyysejä sekä yleistä asiakastyytyväisyysmarkkinatietoa. Tiedot kerätään tiedonluovuttajilta (asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho, esim. manageri) luottamuksellisen tiedon välittämiseen tarkoitetun turvapostin kautta.

Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät:

KTI:lle luovutetut tiedot ovat KTI:n asiakkaan huoneistotason osoitetietoja. Tiedot sisältävät huoneistotunnuksen ja muuta huoneistokohtaista tietoa. Vaikka tiedot eivät suoraan sisällä vuokralaisen nimeä tai muuta henkilötietoa, on kerätty huoneistotason osoitetieto silti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietoa, koska tietojen perusteella vuokralainen voidaan tunnistaa epäsuorasti yhdistämällä tieto muihin tietolähteisiin.

KTI:n käyttämät alihankkijat:

Asiakkaan ja KTI:n palvelusopimuksen mukaisesti KTI sitouttaa käyttämänsä alihankkijat sopimuksessa kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin. Asiakastyytyväisyysvertailupalvelun tuottamiseksi KTI jatkaa pitkään jatkunutta yhteistyötä postituksessa Promail Oy:n kanssa ja paperilomakkeiden tallennuksessa KS-Konsultointi Oy:n kanssa.

KTI:n asiakas on omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilörekisterin pitäjä, ja KTI sekä alihankkija ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toimivat KTI:n asiakkaan puolesta ja lukuun.

Lisätietoja asiaan liittyen saat Matti Heiskaselta (puh. 040 832 6698 / matti.heiskanen(at)kti.fi).

×