Henkilötietojen käsittelyn käytännöt KTI Asiakastyytyväisyysvertailu -palvelussa

Tämä dokumentti kuvaa ne käytännöt, joiden mukaisesti KTI käsittelee Asiakastyytyväisyysvertailupalvelun tuottamiseksi asiakkailtaan keräämiään henkilötietoja. Halutessanne voitte ehdottaa muutoksia näihin käytäntöihin tai antaa KTI:lle ohjeita henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme kuvanneet EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset toimintaperiaatteemme Asiakkaan ja KTI:n välisessä palvelusopimuksessa ja sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Käsittelemme Asiakastyytyväisyysvertailupalvelussa teiltä keräämiämme henkilötietoja em. dokumentaation mukaisesti.

Kuvaus luottamuksellisen tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista KTI:ssä löytyy täältä. Tämä dokumentti tarkentaa näitä periaatteita asiakastyytyväisyystiedon käsittelyn osalta.

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto:

Henkilötietoja kerätään KTI Asiakastyytyväisyysvertailu -palvelun tuottamiseksi.

KTI säilyttää asiakkaan luovuttamia henkilötietoja 12 kuukautta palveluprojektin päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tuhotaan ja tulokset anonymisoidaan.

Käsittelyn luonne ja tarkoitus:

KTI käsittelee asiakkaan luovuttamia henkilötietoja kyselyn kohdistamiseksi halutulle kohderyhmälle ja kyselyn tulosten raportoimiseksi. Asiakastyytyväisyystiedot kerätään kohderyhmästä riippuen vuokralaisilta joko lomake- tai internetkyselyllä tai puhelinhaastatteluilla.

Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät:

KTI:lle luovutetut tiedot ovat KTI:n asiakkaan vuokralaisten yhteystietoja. Asuntovuokrauksessa henkilötiedot sisältävät vuokralaisen nimen ja osoitteen sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteen. Toimitilavuokrauksessa henkilötiedot ovat asiakkaan vuokralaisyrityksen yhteyshenkilöitä, ja KTI:lle luovutetut henkilötiedot sisältävät henkilön nimen, työnantajan ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa sähköpostiosoitteen. Kauppakeskuksissa henkilötiedot sisältävät vuokralaisen nimen, työnantajan ja sähköpostiosoitteen.

KTI:n käyttämät alihankkijat:

Palvelun tuottamiseksi KTI jatkaa pitkään jatkunutta yhteistyötä seuraavien alihankkijoiden kanssa: Promail Oy asuntopuolen kyselyjen postittaminen, KS-Konsultointi Oy paperilomakkeiden tallennus, IROResearch Oy toimitilapuolen puhelinhaastattelut, Questback Oy nettipohjaiset kyselyt sekä Aitosoft Oy ja Invenco Oy järjestelmäkehitys. Teidän ja KTI:n palvelusopimuksen mukaisesti KTI sitouttaa alihankkijat sopimuksessa kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin.

KTI:n asiakas on omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta henkilörekisterin pitäjä, ja KTI sekä alihankkija ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toimivat KTI:n asiakkaan puolesta ja lukuun.

Lisätietoja asiaan liittyen saat Matti Heiskaselta (puh. 040 832 6698 / matti.heiskanen(at)kti.fi).

×