Skip to content

Henkilötietojen käsittely / KTI Asuntovuokravertailu

Tiedonluovuttaja

Yleistä

Tämä dokumentti kuvaa ne käytännöt, joiden mukaisesti KTI käsittelee Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi tiedontoimittajiltaan keräämiään henkilötietoja. Halutessanne voitte ehdottaa muutoksia näihin käytäntöihin tai antaa KTI:lle ohjeita henkilötietojen käsittelyyn.

Kuvaus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista luottamuksellisen tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista KTI:ssä löytyy täältä. Tämä dokumentti tarkentaa näitä periaatteita asuntovuokrasopimustiedon käsittelyn osalta.

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto

KTI kerää huoneistotason asuntovuokrasopimustietoja Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi.

KTI säilyttää Tiedontoimittajan luovuttamia henkilötietoja 12 kuukautta palveluprojektin päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tuhotaan ja tulokset anonymisoidaan.

Käsittelyn luonne ja tarkoitus

KTI käsittelee tiedontoimittajan luovuttamia huoneistotason asuntovuokratietoja tuottaakseen yleistä asuntovuokramarkkinatietoa. Tiedot kerätään tiedontoimittajalta luottamuksellisen tiedon välittämiseen tarkoitetun turvapostin tai koneluettavan tiedonsiirtoratkaisun kautta tiedontoimittajan valinnan mukaan.

Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

KTI:lle luovutetut tiedot ovat tiedontoimittajan huoneistotason asuntovuokrasopimustietoja. Tiedot sisältävät huoneistotunnuksen ja muuta huoneistokohtaista tietoa. Vaikka tiedot eivät suoraan sisällä vuokralaisen nimeä tai muuta henkilötietoa, on kerätty huoneistotason asuntovuokratieto silti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietoa, koska tietojen perusteella vuokralainen voidaan tunnistaa epäsuorasti yhdistämällä tieto muihin tietolähteisiin.

KTI:n käyttämät alihankkijat

KTI sitouttaa käyttämänsä alihankkijat EU:n tietosuoja-asetuksessa kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin.

TIedontoimittaja on omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilörekisterin pitäjä, ja KTI sekä alihankkija ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toimivat KTI:n asiakkaan puolesta ja lukuun.

Lisätietoja asiaan liittyen saat Matti Heiskaselta (040 832 6698 / matti.heiskanen(at)kti.fi).