Skip to content

Henkilötietojen käsittely / KTI Asuntovuokravertailu

Asiakas

Yleistä

Tämä dokumentti kuvaa ne käytännöt, joiden mukaisesti KTI käsittelee Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi asiakkailtaan keräämiään henkilötietoja. Halutessanne voitte ehdottaa muutoksia näihin käytäntöihin tai antaa KTI:lle ohjeita henkilötietojen käsittelyyn.  

Olemme kuvanneet EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset toimintaperiaatteemme Asiakkaan ja KTI:n välisessä palvelusopimuksessa ja sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Käsittelemme Asuntovuokravertailupalvelussa teiltä keräämiämme henkilötietoja em. dokumentaation mukaisesti.  

Kuvaus luottamuksellisen tietojen käsittelyn yleisistä periaatteista KTI:ssä löytyy täältä. Tämä dokumentti tarkentaa näitä periaatteita asuntovuokrasopimustiedon käsittelyn osalta. 

Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto

KTI kerää huoneistotason asuntovuokrasopimustietoja Asuntovuokravertailupalvelun tuottamiseksi.

KTI säilyttää asiakkaan luovuttamia henkilötietoja 12 kuukautta palveluprojektin päättymisen jälkeen, jonka jälkeen henkilötiedot tuhotaan ja tulokset anonymisoidaan.

Käsittelyn luonne ja tarkoitus

KTI käsittelee asiakkaan luovuttamia huoneistotason asuntovuokratietoja tuottaakseen luottamuksellisia asiakaskohtaisia vertailuraportteja ja -analyysejä sekä yleistä asuntovuokramarkkinatietoa. Tiedot kerätään tiedonluovuttajilta (asiakas tai asiakkaan valtuuttama taho, esim. manageri) luottamuksellisen tiedon välittämiseen tarkoitetun turvapostin tai koneluettavan tiedonsiirtoratkaisun kautta Asiakkaan valinnan mukaan. 

Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

KTI:lle luovutetut tiedot ovat KTI:n asiakkaan huoneistotason asuntovuokrasopimustietoja. Tiedot sisältävät huoneistotunnuksen ja muuta huoneistokohtaista tietoa. Vaikka tiedot eivät suoraan sisällä vuokralaisen nimeä tai muuta henkilötietoa, on kerätty huoneistotason asuntovuokratieto silti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietoa, koska tietojen perusteella vuokralainen voidaan tunnistaa epäsuorasti yhdistämällä tieto muihin tietolähteisiin. 

KTI:n käyttämät alihankkijat

Asiakkaan ja KTI:n palvelusopimuksen mukaisesti KTI sitouttaa käyttämänsä alihankkijat sopimuksessa kuvattuihin henkilötietojen käsittelijää koskeviin velvollisuuksiin. KTI:n asiakas on omien asiakkaidensa henkilötietojen osalta EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mukainen henkilörekisterin pitäjä, ja KTI sekä alihankkija ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toimivat KTI:n asiakkaan puolesta ja lukuun.   

Lisätietoja asiaan liittyen saat Matti Heiskaselta (040 832 6698 / matti.heiskanen(at)kti.fi).