KTI Kiinteistötieto Oy

– puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija

KTI on suomalaista kiinteistöalaa palveleva asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja asiantuntijapalveluja kiinteistöliiketoiminnan kaikkien keskeisten prosessien johtamiseen. Perustehtävämme on tuottaa palveluja, jotka parantavat asiakkaidemme kiinteistöliiketoiminnan kilpailukykyä ja tuottavuutta.

KTI:n asiakkaita ovat merkittävät Suomessa toimivat kiinteistösijoittajat, -kehittäjät, managerit, alan palveluyritykset sekä julkisen sektorin kiinteistöorganisaatiot.

Taustat ja historia

KTI:n tarina alkoi Turun kauppakorkeakoulun tutkimusyksikkönä 1990-luvun alussa. KTI Kiinteistötalouden instituutti ry:n perustivat keväällä 1993 Suomen Kiinteistöliitto, Helsingin kiinteistöyhdistys (myöhemmin RAKLI) sekä Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiö. KTI:n markkinatietokannat ja benchmarking-palvelut vakiintuivat vähitellen jatkuviksi tietopalveluiksi, jotka eivät enää sopineet yleishyödyllisen tutkimusinstituutin toimintakehikkoon. KTI ry:n rinnalle perustettiin vuonna 2000 KTI Kiinteistötieto Oy, ja yhdistys lakkautettiin tarpeettomana vuonna 2010. KTI Kiinteistötieto Oy:n omistajia ovat Suomen Kiinteistöliitto (35 %), RAKLI ry (35 %) sekä yrityksen avainhenkilöt (30 %).


 

KTI Arvot

×