Skip to content
PALVELUT / ASIANTUNTIJAPALVELUT

Asiantuntijapalvelut

Tuotamme monipuolisia kiinteistömarkkinoiden ja –liiketoiminnan analyysejä, tutkimuksia ja selvityksiä asiakkaiden räätälöityihin tarpeisiin. Markkina-analyysimme ovat luottamuksellisia, asiakkaan täsmätarpeisiin räätälöityjä analyysejä, joita voi hyödyntää niin oman strategian määrittämisessä kuin yksittäisen investointipäätöksen tukena. Analyysit pohjautuvat KTI:n markkinatietokantoihin sekä muiden tiedontoimittajien aineistoihin. Sidosryhmä-, asiakas ja barometrikyselymme tuottavat analysoitua tietoa joko asiakkaan sisäisiin tarpeisiin tai markkinatietoa alan yleisistä näkymistä. Julkaisemme vuosittain useita kiinteistömarkkinoita kuvaavia katsauksia ja selvityksiä, joita tuotamme asiakkaiden tilauksesta.

Tuotamme monipuolisia kiinteistömarkkinoiden ja –liiketoiminnan analyysejä, tutkimuksia ja selvityksiä asiakkaiden räätälöityihin tarpeisiin. Markkina-analyysimme ovat luottamuksellisia, asiakkaan täsmätarpeisiin räätälöityjä analyysejä, joita voi
hyödyntää niin oman strategian määrittämisessä kuin yksittäisen investointipäätöksen tukena.
Analyysit pohjautuvat KTI:n markkinatietokantoihin sekä muiden tiedontoimittajien aineistoihin.
Sidosryhmä-, asiakas ja barometrikyselymme tuottavat analysoitua tietoa joko asiakkaan
sisäisiin tarpeisiin tai markkinatietoa alan yleisistä näkymistä. Julkaisemme vuosittain useita kiinteistömarkkinoita kuvaavia katsauksia ja selvityksiä, joita tuotamme asiakkaiden tilauksesta.

Tutustu

Esimerkkejä viimeaikaisista asiantuntija- ja tutkimuspalveluistamme.

Koronakriisin vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalaan (2020-2021)

Olemme tuottaneet Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta kaksi pääosin asiantuntijahaastatteluihin perustuvaa katsausta koronakriisin vaikutuksista suomalaiseeen kiinteistö- ja rakennusalaan. Ensimmäinen, vuonna 2020 julkaistu selvitys pureutui kriisin vaikutuksiin kiinteistöalan markkinavolyymeihin, toimijoihin, markkinakäytäntöihin ja tilakysyntään. Vuoden 2021 katsaus luotaa koronapandemian vaikutuksia tietotyön tekemiseen ja toimistotilojen määrälliseen ja laadulliseen kysyntään.

Mistä KIRA-ala puhuu –katsaussarja (2017-)

Katsauksemme pureutuvat vuosittain valittuihin, kiinteistö- ja rakennusalaa laajalti koskettaviin teemoihin, kuten kaupungistumiseen, kiinteistöjen omistamiseen ja operointiin sekä vuokra-asumiseen. Katsauksia on toteutettu vuodesta 2017 lähtien, ja ne on julkistettu Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa, jossa aiheesta kuullaan kansainvälinen key note –puheenvuoro sekä ajankohtainen paneelikeskustelu. Katsaukset on tuotettu Kiinteistöalan Koulutussäätiön tuella.

Rajoituksista vapautuneet ARA-kohteet 2010-2020

KTI on vuosien varrella toteuttanut useita ARA-asuntokantaan liittyviä selvityksiä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toimeksiannosta. Viimeisin selvitys keskittyi 2010-luvulla rajoituksista vapautuneiden ja vapautettujen ARA-asuntojen ominaisuuksiin, nykytilaan ja asuntomarkkinavaikutuksiin. Selvitys pohjautui ARA:n tilastoaineistoihin, KTI:n markkinatietokantoihin, ARA-toimijoilta kerättyyn kyselyaineistoon sekä asiantuntijahaastatteluihin.

Isännöintipalkkiot

Olemme selvittäneet Kiinteistöliiton toimeksiannosta taloyhtiöiden isännöintipalkkioiden tasoa ja rakennetta vuosina 2013, 2017 ja 2020. Tutkimuksissa on selvitetty palkkioiden määräytymisperusteita sekä kuukausi- ja erillisveloitusten tasoa. Tietoja kerätään sekä taloyhtiöiltä että isännöitsijöiltä. Vuoden 2020 selvitykseen vastasi 1500 taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa sekä yli 350 isännöitsijää.

KOVA ry: asukastyytyväisyyskysely

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat KOVA ry on tilannut KTI:ltä laajan asukastyytyväisyystutkimuksen vuosina 2019 ja 2021. Vuoden 2021 tutkimukseen osallistui 20 KOVA ry:n jäsenyhteisöä, ja kysely kohdistettiin lähes 25 000 kotitalouteen. Tutkimuksessa kartoitettiin asukkaiden suositteluhalukkuutta sekä tyytyväisyyttä asuntoonsa, asuinalueeseensa, vuokranantajaansa sekä asumiseen liittyviin palveluihin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden näkemyksiä asumisen kohtuuhintaisuudesta, asumiskustannusten tasosta sekä omasta taloudellisesta asemastaan. Tutkimuksesta julkaistiin yleiset tulokset kattava raportti ja lisäksi kullekin jäsenyhteisölle tuotettiin oma vertailuraportti.

Maakuntien Tilakeskus Oy

KTI on toiminut asiantuntijana Maakuntien tilakeskuksen laajassa Kuntien tilatieto -hankkeessa, jossa muodostetaan kokonaiskuva kuntien ja kuntakonsernien käytössä olevista tiloista sekä luodaan tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. KTI on hankkeen eri vaiheissa osallistunut esimerkiksi tietosisältöjen ja tietomallin määrittelyihin sekä kuntien kiinteistö- ja rakennustietojen kokoamiseen, analysoimiseen ja raportointiin. Syksyyn 2021 mennessä hankkeeseen on osallistunut 135 kuntaa.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut asiantuntija- ja tutkimuspalveluistamme? Kysy lisää, autamme mielellämme.