Skip to content

Elokuun KTI Kiinteistötietoisku: Kiinteistömarkkinabarometrit

Elokuun KTI Kiinteistötietoisku käsittelee KTI:n ja kumppaneiden kiinteistömarkkinabarometreja.

Mitä?
KTI toteuttaa vuosittain useita kiinteistömarkkinoiden viimeaikaista ja tulevaa kehitystä valottavia barometrikyselyjä. Keskeisimpiä KTI:n barometreja ovat RAKLI-KTI Toimitilabarometri, Alueelliset toimitilabarometrit, RAKLIn Vuokra-asuntobarometri, KTI Vastuullisuusbarometri sekä Kauppakeskusbarometri.

Miksi?
Erilaiset barometri- ja suhdannekyselyt kuvaavat talouden eri muuttujien kehitystä. Hyvin toteutetut barometrit havaitsevat tulossa olevat markkinakäänteet jo etukäteen. Siksi niiden merkitys jopa korostuu nykytoimintaympäristössä, kun markkinamuutokset ovat yhä nopeampia, eivätkä väistämättä jälkijunassa kulkevat tilastot tuota riittävän ajantasaista tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Barometrit kuvaavat ennen kaikkea kehityksen suuntaa, ei välttämättä muutoksen määrää. Barometreilla voidaan kerätä tietoa myös sellaisista kiinteistömarkkinailmiöistä, joista ei välttämättä ole saatavilla luotettavaa tilastotietoa. Barometritulokset ovat havainnollisia ja helposti viestittävissä, ja siksi niiden avulla voidaan lisätä kiinteistömarkkinoiden näkyvyyttä ja tunnettuutta myös alan ulkopuolella ja yleismediassa.

Miten?
Barometrit toteutetaan nettipohjaisina asiantuntijakyselyinä. RAKLI-KTI Toimitilabarometri sekä RAKLIn Vuokra-asuntobarometri tehdään kahdesti, ja muut barometrit kerran vuodessa. Kunkin barometrin kohderyhmään on valittu kyseisen aihealueen ammattilaisia KTI:n ja barometrikumppaneiden sidosryhmistä. Näin barometrin vastaajat edustavat alan parasta suomalaista asiantuntemusta. KTI:n pyrkimyksenä on kasvattaa / ylläpitää vastaajajoukkojen kokoa tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.

KTI on tehnyt toimitilamarkkinoiden nykytilaa ja kehitystä kuvaavaa Toimitilabarometria jo vuodesta 1995 lähtien. Yhteistyökumppanina toimi pitkään Kauppalehti, mutta vuodesta 2009 lähtien barometri on toteutettu yhteistyössä RAKLIn kanssa. Barometri suunnataan laajalle joukolle kiinteistömarkkinoiden ammattilaisia, ja vastaajia on yleensä 50-60. Vastaajajoukkoon kuuluu esimerkiksi kiinteistösijoittajia, neuvonantajia, managereita ja rahoittajia. Barometri kuvaa toimitilamarkkinoiden keskeisimpien muuttujien, esimerkiksi vuokrien, vajaakäytön, tuottovaatimusten ja investointikysynnän kehitystä.

RAKLIn Vuokra-asuntobarometria on tehty keväästä 2009 lähtien. Barometri kartoittaa asiantuntijoiden näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista, asuntosijoittamisesta, rakennuttamisesta, vuokra-asumisen trendeistä ja vuokra-asuntomarkkinoiden alueellisista näkymistä. Kysely suunnataan merkittäville vuokra-asuntojen omistajille, asiantuntijayrityksille, alan keskeisille järjestöille sekä viranomaistahoille. Vastaajia on 60-70.

KTI:n Alueellisten toimitilabarometrien kohderyhmänä ovat Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seutujen toimitilamarkkinoiden paikalliset asiantuntijat, joiden näkemyksiä on kartoitettu viime vuosikymmenen jälkipuoliskolta lähtien. Barometrit kartoittavat eri kaupunkiseutujen keskeisten toimitilaosamarkkinoiden tilakysynnän, vuokrien, vajaakäytön ja tuottovaatimusten kehitystä. Viime vuosina Alueellisissa toimitilabarometreissa on ollut yhteensä reilu 60 vastaajaa.

KTI Vastuullisuusbarometri selvittää yritysvastuun merkitystä ja asemaa kiinteistöalan yritysten strategiassa, tavoitteissa ja johtamisjärjestelmässä sekä yritysvastuun kehitystrendejä kiinteistöalalla. Barometri sisältää myös kysymyksiä yritysvastuun keskeisten standardien, ohjeistojen ja sertifikaattien soveltamisesta. Barometrin kohderyhmänä on 50 suurinta suomalaista kiinteistösijoittajaa. Keväällä 2017 barometriin vastasi 32 yritystä, joiden yhteenlaskettu kiinteistövarallisuuden arvo oli lähes 49 miljardia euroa.

KTI toteutti Suomen Kauppakeskusyhdistyksen uudistetun Kauppakeskusbarometrin ensimmäistä kertaa syksyllä 2015. Barometri luotaa kauppakeskusmarkkinoiden nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä. Barometrin sisältönä on muun muassa kauppakeskusten tilakysynnän, vuokrien ja käyttöasteen kehitys eri alueilla, toimialoilla ja erilaisissa kauppakeskuksissa. Barometriin vastaa yleensä reilu 70 kauppakeskusliiketoiminnan asiantuntijaa.

Esimerkkejä KTI:n barometrien viimeisimmistä tuloksista

Lisätietoja: Mikko Soutamo, puh. 050 5480 480 ja Hanna Kaleva, puh. 040 5555 269

     

KTI Kiinteistötietoisku tarjoaa kuukausittain katsauksen KTI:n tunnusluvun tai tarkastelun taustalle. Toiveita kiinteistötietoiskun aiheiksi voit toimittaa työryhmälle osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä