Skip to content

Helmikuun KTI Kiinteistötietoisku: Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit

Historian ensimmäinen KTI Kiinteistötietoisku käsittelee yhtä uusimmista KTI:n seuraamista ja raportoimista tunnusluvuista – kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksejä. Indeksit on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen Kauppakeskusyhdistyksen sekä alan toimijoiden kanssa. Myynti- ja kävijäindekseillä pyritään parantamaan Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjoamaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi.

Mitä?
Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindekseissä seurataan ja vertaillaan kauppakeskusten kävijämäärien ja toimialakohtaisten myyntien kehitystä. Kuukausitason tiedot kerätään kauppakeskuksilta neljännesvuosittain. Myynnit jaotellaan yhdeksään eri toimialaan, joista suurimpia ovat päivittäistavarat ja tavaratalot, pukeutuminen, kauneus ja terveys, kahvilat ja ravintolat sekä vapaa-aika. Kuukausitason myyntejä ja kävijätietoja on seurattu neljännesvuosittain vuodesta 2011 lähtien. Uusimmassa päivityksessä on mukana yhteensä 38 kauppakeskusta. Kattavuus on lähes 70 prosenttia Suomen kauppakeskusmarkkinasta volyymilla mitattuna. Indeksien kattavuus on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että indeksit kattavat lähitulevaisuudessa kaikki myyntejä ja kävijämääriä seuraavat kauppakeskukset.

Miksi?
Indeksit on kehitetty, jotta saamme ajantasaista ja kattavaa tietoa kauppakeskusmarkkinan kehityksestä Suomessa. Indeksit luovat oivan mahdollisuuden verrata kauppakeskuksia vähittäiskaupan yleiseen kehitykseen. Lisäksi palveluun osallistuvat kauppakeskukset voivat verrata omia lukujaan kauppakeskusmarkkinaan yleensä sekä tarkempaan vertailuaineistoon mm. sijainnin mukaan. Kauppakeskukset voivat hyödyntää vertailutietoa oman toiminnan kehittämisessä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.

Miten?
Indeksien laskentamenetelmä on ns. muutosestimointi, mikä on myös Tilastokeskuksen julkaiseman kaupan liikevaihtokuvaajan taustalla. Pistelukujen muutokset lasketaan ainoastaan niistä kauppakeskuksista, joilta on saatavilla tiedot sekä tarkastelukuukaudelta että edelliseltä kuukaudelta. Tällöin esim. uudet mukaan tulevat keskukset eivät vääristä muutoksia. Kauppakeskusten luovuttamia tietoja käsitellään indekseissä ehdottoman luottamuksellisesti, ja jokaisen tunnusluvun taustalla on kattava aineisto.

Linkki tuoreimpiin tuloksiin: Kauppakeskusten loppuvuosi positiivinen: myynti kasvoi 4,3 prosenttia joulukuussa

Lisätietoja: Riitta Lahtinen (p. 040 547 1488) ja Mikko Hietala (p. 040 525 9274)

RiittaLahtinen7-Pieni         MikkoHietala2-Pieni

KTI Kiinteistötietoisku tarjoaa kuukausittain katsauksen KTI:n tunnusluvun tai tarkastelun taustalle. Toiveita kiinteistötietoiskun aiheiksi voit toimittaa työryhmälle osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä