Skip to content

Huhtikuun KTI Kiinteistötietoisku: Vuokra-asuntomarkkinoiden käyttöasteet ja vaihtuvuus

Huhtikuun KTI Kiinteistötietoisku käsittelee vuokra-asuntomarkkinoiden kolmea keskeistä asuntosijoittamisen kysyntä-tarjonta -tilannetta kuvaavaa tunnuslukua: taloudellista ja toiminnallista käyttöastetta sekä vaihtuvuutta.

Mitä?
Taloudellinen käyttöaste kuvaa vuokra-asuntokohteen tai -salkun toteutuneiden ja potentiaalisten euromääräisten vuokratuottojen välistä suhdetta. Potentiaalinen bruttovuokratuotto kuvaa 100 % käyttöasteella saatavissa olevaa tuottoa, joka lasketaan lisäämällä toteutuneeseen vuokratuottoon vapaa huoneistoala kerrottuna tavoitevuokralla.

Toiminnallinen käyttöaste lasketaan vuokrattujen ja kaikkien vuokrattavissa olevien huoneistoneliöiden suhteena.

KTI laskee kuukausitason käyttöasteet kahden peräkkäisen kuukauden vuokratuottojen ja neliöiden keskiarvoista. Kahden peräkkäisen kuukauden käytöllä pyritään tasaamaan kuukausien välistä vaihtelua. Vuositason käyttöaste muodostuu kuukausitason tunnuslukujen keskiarvosta.

Vaihtuvuus kuvaa vuokralaisten kiertonopeutta. Vaihtuvuus lasketaan jakamalla tietyn ajanjakson kuluessa päättyneiden sopimusten lukumäärä vuokrattavissa olevien asuntojen lukumäärän keskiarvolla samalta ajanjaksolta. Päättyneisiin sopimuksiin sisällytetään myös sisäiset asunnon vaihdot, joissa asukas on muuttanut saman vuokranantajan toiseen huoneistoon.

Tunnuslukujen laskentaan sisällytetään vain vuokrattavissa olevat asunnot. Peruskorjauksen vuoksi tyhjillään olevat kohteet ja huoneistot jätetään laskennan ulkopuolelle.

Miten?
Tunnuslukuja seurataan usein kuukausitasolla, mutta niitä analysoidaan myös vuositasolla.


TALOUDELLINEN KÄYTTÖASTE =

 Taloudellinen käyttöaste


TOIMINNALLINEN KÄYTTÖASTE =


VAIHTUVUUS =

Vaihtuvuus


Laskentakaavat on sovittu yhteistyössä ammattimaisesti vuokra-asuntoihin sijoittavien yritysten kanssa osana Vuokra-asuntomarkkinainformaation kehittäminen -projektia. Lue lisää: Vuokra-asuntomarkkinainformaation kehittäminen

Miksi?
Käyttöaste- ja vaihtuvuustunnusluvut ovat vuokrien, arvojen ja hintojen ohella asuntosijoitusmarkkinoiden keskeisiä, markkinoiden tilaa ja tasapainoa kuvaavia tunnuslukuja. Näitä kolmea tunnuslukua seurataan usein sekä salkku- että kohdetasolla omaa toimintaa kehitettäessä ja analysoitaessa ja investointipäätöksiä tehtäessä. Tunnusluja lasketaan ja seurataan myös kaupunginosa- ja kaupunkitasolla alueen vuokra-asuntomarkkinoiden kokonaistilanteen ja näkymien kuvaamiseksi. Tunnuslukuja voidaan tarkastella myös huoneistotyypeittäin, jotta nähdään erot esimerkiksi yksiöiden ja suurempien asuntojen käyttöasteissa ja vaihtuvuudessa.

Uudet vuoden 2015 asuntomarkkinoiden tilannetta kuvaavat tunnusluvut julkaistaan huhtikuun lopussa osana KTI Asuntovuokravertailupalvelua.

Lisätietoja: Jari Ylönen (puh. 040 533 7299)

Jari Ylönen

KTI Kiinteistötietoisku tarjoaa kuukausittain katsauksen KTI:n tunnusluvun tai tarkastelun taustalle. Toiveita kiinteistötietoiskun aiheiksi voit toimittaa työryhmälle osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä