Skip to content

Kauppakeskusbarometri 2017: Piristynyt taloustilanne siivittää kauppakeskusten menestystä

Kauppakeskusten kokonaismyynti nousi viisi prosenttia vuonna 2021

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
12Lehdistötiedote 12.10.2017

Kauppakeskusten lähitulevaisuuden näkymät ovat positiivisia: piristynyt taloustilanne ja kuluttajien vahva luottamus siivittävät myynnin ja kävijämäärien kasvua. Kauppakeskusten tarjonta on voimakkaassa murroksessa, ja erilaisten palvelujen osuus kauppakeskusten tarjonnassa kasvaa perinteisten toimialojen, kuten tavaratalojen ja pukeutumisen kustannuksella. Pääkaupunkiseudun suuret kauppakeskukset nähdään tulevaisuuden menestyjinä.

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen Kauppakeskusbarometri kartoittaa kauppakeskusliiketoiminnan tulevaisuudennäkymiä. Barometrin toteutti KTI Kiinteistötieto Oy syyskuussa 2017, ja siihen vastasi 63 kauppakeskusammattilaista.

Suurten kaupunkien isojen kauppakeskusten tulevaisuus positiivinen, pienemmillä haasteita
Vahvan kaupungistumiskehityksen vaikutukset näkyvät selkeästi kauppakeskusammattilaisten näkemyksissä. Enemmistö barometrivastaajista odottaa pääkaupunkiseudun suurten kauppakeskusten vuokrien ja käyttöasteiden nousevan lähivuosina. Muuallakin Suomessa suurimpien keskusten tulevaisuudennäkymät ovat kääntyneet lievästi positiivisiksi. Lisäksi pienempien kauppakeskusten vuokrien ja käyttöasteiden ennakoidaan laskevan koko maassa. Lähes kaikki barometrivastaajat arvioivat, että kauppakeskuksen sijainnin merkitys kaupunkirakenteen keskeisellä paikalla ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien saavutettavissa kasvaa edelleen.

Verkkokaupan vaikutukset ravistelevat kauppakeskuksia
Lähes kaksi kolmesta barometrivastaajasta on sitä mieltä, että verkkokaupan kasvu vaikuttaa negatiivisesti kauppakeskusten tulevaisuuteen. Näin ajattelevien määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuoden barometriin verrattuna. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset edellyttävät kauppakeskuksilta entistä nopeampaa reagointia vähittäiskaupan eri toimialojen muutoksiin sekä rohkeutta ja kykyä liiketoiminta- ja palvelukonseptien uudistuksiin. Voimakkaimmin muutokset näkyvät pukeutumisen ja tavaratalokaupan aloilla, joiden tilankäytön vähenemistä ennustaa enemmistö vastaajista.

Kaupallisten palvelujen merkitys kasvaa
Kauppakeskukset tarjoavat entistä enemmän palveluja tavaroiden sijaan: kaksi kolmesta barometrivastaajasta ennakoi myymälätilojen osuuden kauppakeskusten kokonaisneliöistä vähenevän. Kahviloiden ja ravintoloiden myynnin ja tilankäytön kasvuun uskotaan lähes yksimielisesti, ja noin 80 prosenttia vastaajista uskoo myös julkisten palvelujen tarjonnan kasvavan kauppakeskuksissa. Viime vuoden barometriin verrattuna usko erilaisten kaupallisten, esimerkiksi viihdepalvelujen merkityksen kasvuun on vahvistunut huomattavasti.

Kauppakeskusten asema vähittäiskaupassa ja kiinteistösijoitusmarkkinoilla vahva
Yli 80 prosenttia kauppakeskusammattilaisista arvioi, että kauppakeskusten kautta kulkee yhä suurempi osa vähittäiskaupasta. Siellä missä on kasvua, on myös sijoittajia, ja kauppakeskuskiinteistöjen aseman uskotaan vahvistuvan edelleen myös kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Suomen kauppakeskusmarkkinoiden arvioidaan houkuttelevan edelleen myös uusia sijoittajia ja managereita.

Tarjonnan kasvu haastaa kauppakeskukset
Kauppakeskustarjonnan kasvu ja kuluttajien vaatimusten koveneminen edellyttävät kauppakeskuksilta jatkuvaa erilaistumista ja uudistumista. Vuokralaisvaihtuvuus kasvaa ja vuokrattujen tilojen keskikoko pienenee, mikä lisää kauppakeskusjohtamisen työmäärää ja osaamisvaatimuksia. Myös kilpailun kiristyminen näkyy vastauksissa: vaikka ammattilaisten usko etenkin suurten kauppakeskusten tulevaisuuteen on edelleen vahva, arvioi kolmannes vastaajista pääkaupunkiseudun kauppakeskusten tarjonnan kasvun olevan ylimitoitettua suhteessa alueen kasvunäkymiin.

Lisätietoja:
Johanna Aho, toiminnanjohtaja,
Suomen Kauppakeskusyhdistys, puh. 040 485 7596

Hanna Kaleva, toimitusjohtaja,
KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 555 5269

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä