Kiinteistösijoittamisen toimintaympäristö, markkinoiden rakenne ja toimintatavat kehittyvät nopeasti. Kiinteistösijoittaminen ammattimaistuu, monimuotoistuu ja kansainvälistyy. Samalla muuttuvat ja kasvavat myös toimijoiden osaamiselle asetetut vaatimukset. KTI:n uusi kirja pyrkii osaltaan kattamaan kiinteistösijoittamisen suomenkielisen materiaalin kasvavaa tarvetta.

Kirja käsittelee kiinteistösijoitusten erityispiirteitä sijoitusmuotona ja sijoittamisen toimintaympäristöä osana pääoma- ja rahoitusmarkkinoita. Kirjan alkuosa kuvaa kiinteistösijoitusten tuottoihin ja riskeihin vaikuttavia erityispiirteitä, markkinarakennetta ja toimijoita sekä markkinoiden dynamiikkaa ja sopeutumista. Toinen osa keskittyy sijoittamisen strategioihin ja erilaisten kiinteistösijoitus- ja rahoitusinstrumenttien ominaisuuksiin. Kolmannessa osassa käsitellään kiinteistösijoitusmarkkinoiden, -kohteiden ja -salkkujen analysoinnin menetelmiä ja tunnuslukuja.

Kirjan julkaisija on KTI Kiinteistötieto Oy. Kirjan ovat rahoituksellaan mahdollistaneet Kiinteistöalan Koulutussäätiö sekä Kiinteistösäätiö.

Hinta: 70 € + alv
Tilaukset: kti(a)kti.fi

Tilaa omasi heti!

Lisätietoja:

  • Hanna Kaleva, puh. 040 555 5269, hanna.kaleva(a)kti.fi
  • Mikko Soutamo, puh. 050 5480 480, mikko.soutamo(a)kti.fi

×