Skip to content

KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto vajosi 0,6 prosenttiin vuonna 2022

Lehdistötiedote 2.3.2023

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien kiinteistöjen kokonaistuotto oli 0,6 prosenttia vuonna 2022. Vuosituotto oli kaikkien aikojen matalin KTI Kiinteistöindeksin vuodesta 2000 alkavassa historiassa. Tuottoja painoi kiinteistösijoitusten markkina-arvojen lasku. Myös nettotuottoaste jatkoi laskuaan.

KTI Kiinteistöindeksin tulokset perustuvat 44 ammattimaisesti hallinnoituun kiinteistösijoitussalkkuun, joiden yhteisarvo on noin 35 miljardia euroa. Indeksi kattaa 37 prosenttia Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusvarallisuudesta. KTI Kiinteistöindeksi kuvaa koko vuoden omistettujen kiinteistöjen kokonaistuottoa, joka muodostuu toteutuneesta nettotuotosta sekä markkina-arvojen muutoksesta.

Kokonaistuotot kiinteistösektoreittain 2022

Markkina-arvot laskivat tuottovaatimusten nousun painamina

Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot laskivat keskimäärin 3,4 prosenttia vuonna 2022. Vuotuinen arvojen lasku oli suurin koko Kiinteistöindeksin yli 20-vuotisessa historiassa. Ennätysmatalien korkojen ajanjakson päättyminen vuonna 2022 nosti sijoituskiinteistöjen tuottovaatimuksia, mikä oli suurin selittäjä markkina-arvojen laskulle. Myös yleisen taloustilanteen heikkeneminen ja epävarmuuden kasvu kasvattavat kiinteistösijoitusten tuottoihin kohdistuvia paineita. Kiinteistösijoitusten vuotuinen nettotuotto oli keskimäärin 4,2 prosenttia vuonna 2022.

Kokonaistuoton hajonta 2013-2022

Asuntokiinteistöjen tuotto heikoin kautta aikain

Asuntokiinteistöt ovat suomalaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden suurin sektori, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana tarjonnut kovia tuottoja markkina-arvojen nousun tukemana. Vuonna 2022 asuntokiinteistöjen markkina-arvot kuitenkin laskivat ensimmäistä kertaa Kiinteistöindeksin historiassa. Asuntokiinteistöjen nettotuottoaste on arvojen nousun painamana laskenut vuosi vuodelta. Vuonna 2022 nettotuottoja painoi myös asuntojen käyttöasteen lasku, ja asuntokiinteistöjen keskimääräinen nettotuottoaste painui alle 3,5 prosenttiin. Asuntokiinteistöjen kokonaistuotto jäi kaikista sektoreista matalimmaksi vuonna 2022 ja oli -2,6 prosenttia.

Tuotannollisten kiinteistöjen kokonaistuotto korkein jo toista vuotta peräkkäin

Tuotannollisten kiinteistöjen markkina-arvot jatkoivat ainoana kiinteistösektorina nousuaan vuonna 2022, ja sektori tarjosi kovimpia tuottoja jo toista vuotta peräkkäin. 10,2 prosentin kokonaistuottoa siivitti sekä positiivinen arvonmuutos että reilusti yli kuudessa prosentissa pysytellyt nettotuottotaso. Tuotannollisten kiinteistöjen alasektoreista parasta, lähes 13 prosentin kokonaistuottoa tarjosivat logistiikkakiinteistöt, joiden osuus kaikista tuotannollisista kiinteistöistä nousee Kiinteistöindeksitietokannassa yli puoleen. Varasto- ja teollisuuskiinteistöjen kokonaistuotto jäi useita prosenttiyksikköjä logistiikkakohteita matalammaksi.

Toimisto- ja liikekiinteistöissä sekä markkina-arvot että nettotuotot laskivat

Kaksi perinteistä suurta toimitilakiinteistösektoria, toimisto- ja liikekiinteistöt, ovat viime vuosina kohdanneet isoja haasteita niin koronapandemian kuin viimeaikaisten rahoitusmarkkinamuutostenkin seurauksena. Toimistokiinteistöjen kokonaistuotto laski tasan kahteen prosenttiin vuonna 2022, kun markkina-arvot laskivat keskimäärin reilulla kahdella prosentilla. Toimistomarkkinoita leimaa yhä suurempi eriytyminen haluttujen prime-kohteiden ja heikompilaatuisten ja -sijaintisten kohteiden välillä. Parhaissakin kohteissa kiristyvät käyttäjävaatimukset edellyttävät omistajilta kasvavia perusparannus- ja -korjauspanostuksia haluttavuuden säilyttämiseksi, mikä osaltaan painaa sekä markkina-arvoja että nettotuottoja.

Liikekiinteistöjen markkina-arvojen muutos kääntyi hetkellisen nousun jälkeen jälleen hienoisesti negatiiviseksi vuonna 2022, mutta kokonaistuotto pysytteli kohtuullisen hyvän nettotuottotason ansiosta 4,3 prosentissa. Kauppakeskuskiinteistöjen markkina-arvojen muutos oli lähellä nollaa, kun taas muiden liikekiinteistöjen arvoja kirjattiin alas reilulla prosentilla. Selkeästi korkeampi nettotuottotaso piti muiden liikekiinteistöjen kokonaistuoton kuitenkin selkeästi kauppakeskuskiinteistöjä vahvempana.

Yhteiskuntakiinteistöjenkin tuotot laskivat tuottovaatimusten nousun myötä

Julkisten palvelujen tuottamiseen tarvittuja yhteiskuntakiinteistöjä, eli erilaisia asumispalvelu-, opetus-, terveydenhuollon ja muita palvelukiinteistöjä on isojen sijoittajien omistuksessa jo reilun yhdeksän miljardin euron arvosta. Yhteiskuntakiinteistöjen kokonaistuotto laski edellisen vuoden lähes kymmenestä prosentista tasan kolmeen prosenttiin vuonna 2022. Myös tällä sektorilla markkina-arvot laskivat ensimmäistä kertaa, kun arvioinnin tuottovaatimukset nousivat korkojen nousun myötä. Keskimääräinen nettotuottoaste pysytteli reilusti yli viidessä prosentissa.

Lisätietoja:
Kasper Joukama, johtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, 0400 764 547
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 5555 269

KTI Kiinteistötieto Oy on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa markkinainformaatio- ja asiantuntijapalveluja kiinteistöalan ammattimaisille toimijoille.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä