Skip to content

Uutta toiminnallisuutta ja sisältöä julkaistu KTI Onlineen

KTI-informaation nykyistä sujuvampi ja monipuolisempi hyödyntäminen asiakkaan kiinteistöliiketoiminnan tukena on ollut keskeinen tavoite KTI Online -tiedonjakeluportaalin uuden version kehitystyössä. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käytettävyyteen ja informaation joustavaan selailuun yli tietopalvelurajojen. Tänään julkaistuun versioon olemme lisänneet kartta- ja graafitoiminnallisuuksia, kehittäneet uudet salkku- ja kohdenäkymät sekä tuoneet rakennushankkeet mukaan portaaliin.

Jatkamme benchmarking- ja markkinatietopalvelujen raportoinnin ja jakelun painopisteen siirtämistä KTI Onlineen. Lisää julkistuksia on luvassa myöhemmin.

KOL_valikko

KTI Onlinen Markkinatietojen haku -palvelu on joustava tapa vuokra-, kiinteistökauppa-, ylläpitokustannus-, tuotto- ja nyt siis myös rakennushanketietojen joustavaan hakemiseen ja analysointiin. Uudessa versiossa karttapohjainen käyttöliittymä on tuotu palvelun keskiöön, mikä mahdollistaa intuitiivisen tietojen haun ja havainnollistamisen sujuvasti yli tietopalvelurajojen. Tietopalvelusopimuksesi mukainen KTI-markkinainformaatio ja omat kohteesi (ks. KTI Vertailu –palvelu alta) on tarkasteltavissa yhden keskitetyn näkymän kautta.

 

 

Kuva: Markkinatietojen haku -palvelussa valittu Kampin vuokra- ja kiinteistökauppatietoja katseltavaksi

KOL_MTH

KTI Vertailu -palvelu on osa selainpohjaista KTI Online -tiedonjakeluportaalia. Palvelun etusivulla näytetään tarkasteltavan salkun tai kohteen avaintunnusluvut ja vertailutiedot. Tunnusluvut on jaettu neljään mittariin: asiakastyytyväisyys, tuotot, vuokrat ja ylläpitokustannukset. Uudessa palveluversiossa etusivun tietosisältöä on laajennettu aikaisemmasta ja porautuminen kiinteistösektoritasoisiin tietoihin onnistuu interaktiivisia graafeja klikkaamalla. Etusivulta pääsee porautumaan jokaisen neljän mittarin osalta salkku- ja kohdetasoisiin tarkempiin tunnuslukuihin dynaamisten raporttien kautta. Raporteilla käyttäjä saa parametrivalintojen avulla esiin juuri haluamansa tiedot. Portaalissa esitettävät tiedot ja visualisoinnit on napinpainalluksella vietävissä Exceliin.

Kuva: KTI Vertailu -palvelun etusivun salkkunäkymä

KOL_KTIV

Kuva: KTI Vertailu -palvelun etusivulta pääsee porautumaan tarkempiin tunnuslukuraportteihin

KOL_tunnuslukuraportti

Lisätietoja: Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä