Koronakriisin välittömät vaikutukset näkyvät lähes kaikilla kiinteistömarkkinoiden osa-alueilla: tilankäytössä, kiinteistösijoittamisessa ja rakentamisessa. Juuri nyt toimijoiden päähuomio on kriisin akuuteissa vaikutuksissa vuokralaisten tilanteeseen sekä erilaisten kiinteistöjen arvonmuodostukseen ja likviditeettiin. Samaan aikaan mielenkiinto kohdistuu enenevästi myös pidemmän tähtäimen mahdollisiin muutoksiin erilaisten tilojen tarpeessa ja käyttötavoissa. KTI on Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta toteuttanut asiantuntijahaastatteluihin pohjautuvan selvityksen koronakriisin vaikutuksista suomalaiseen kiinteistö- ja rakennusalaan. Raportin tavoitteena on kuvata kriisin mahdollisia vaikutuksia ja niiden hallinnan keinoja sekä herättää laaja-alaista keskustelua Suomen kiinteistömarkkinoiden kilpailukyvystä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kuulemme mielellämme palautettanne ja toivomme vilkasta keskustelua aiheen tiimoilta!

Lataa Koronakriisin vaikutukset kiinteistö- ja rakennusalaan -raportti

Lisätietoja: Hanna Kaleva, hanna.kaleva(a)kti.fi, puh. 040 5555 269

×