Skip to content

KTI Asuntovuokraindeksit: Asuntovuokrat jatkavat nousuaan suurissa kaupungeissa

KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi nousi pääkaupunkiseudulla 3,3 prosenttia syyskuun 2018 ja 2019 välillä. Nousu oli kohtuullisen tasaista pääkaupunkiseudun kaupungeissa, joskin Vantaalla ja Espoossa vuokrat nousivat hienoisesti Helsinkiä enemmän. Helsingin sisällä vuokrat nousivat eniten halvemmilla alueilla, kun taas kalleimpien alueiden vuokrien nousu jäi kahteen prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla pienten ja suurten asuntojen vuokrien vuosinousu oli lähes samansuuruista: yksiöiden neliövuokrat nousivat 2,8, kaksioiden 3,1 ja kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen vuokrat 2,9 prosenttia.

Muissa suurissa kaupungeissa vuokrat nousivat keskimäärin 2,4 prosenttia. Nousu oli nopeinta Turussa, 3,7 prosenttia. Myös Lahdessa, jossa vuokrien kehitys on viime vuosina ollut melko hidasta, uusien sopimusten vuokrat nousivat nyt vuositasolla 3,7 prosenttia. Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa vuokrien vuosinousu oli 2-3 prosentin välillä, ja Jyväskylässä vuokrat jopa laskivat hienoisesti.

Vuokrat nousseet 2010-luvulla eniten Turussa, Vantaalla ja Helsingissä

Vuokrien nousuvauhti on 2010-luvun aikana vaihdellut KTI:n vuokraindeksien seuraamissa yhdeksässä suurimmassa kaupungissa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Tampereen vuokrakehitys on ollut melko tasaista koko vuosikymmenen ajan, kun taas muissa kaupungeissa tarjonnan ja kysynnän vaihtelut ovat heiluttaneet vuosittaista vuokrakehitystä enemmän. Koko tarkastelujaksolla vuokrat ovat nousseet eniten Turussa, jossa nousu on kiihtynyt etenkin vuoden 2015 jälkeen. Vantaalla vuokrat ovat nousseet lähes yhtä paljon, mutta nousu on tapahtunut tasaisemmin jo 2010-luvun alusta lähtien. Turun ja Vantaan uusien asuntovuokrasopimusten vuokrat ovat nyt noin 35 prosenttia korkeampia kuin vuosikymmenen alussa. Koko tarkastelujaksolla vuokrat ovat nousseet vähiten, noin 20 prosenttia, Jyväskylässä, jossa vuokrakehitys on viime vuosina ollut suurista kaupungeista kaikkein maltillisinta.

KTI Asuntovuokraindeksit (uudet vuokrasopimukset, indeksi Q1/2010 = 100)

Lähde: KTI Vuokravertailu, asunnot

KTI:n asuntovuokraindeksit uudistuivat

KTI on uudistanut asuntovuokraindeksiensä laskentaa. Ensi vaiheessa uudella menetelmällä on tuotettu uusia vuokrasopimuksia kuvaavat indeksit. Indeksien laskennassa aineistoon otetaan mukaan ne vuokra-asuntokohteet, joissa on alkanut uusia vuokrasopimuksia kahdella perättäisellä vuosineljänneksellä. Näistä kohteista lasketaan vuokratasojen muutos huoneistotyypeittäin kahden tarkastelujakson välillä. Muutoksista lasketaan kohteen asuntojen lukumäärällä painotettu keskiarvo, jolla kerrotaan indeksin edellinen pisteluku.

Koska uuden indeksin laskenta perustuu samojen kohteiden seurantaan, kuvaa se vanhaa laskentamallia paremmin vuokratasojen todellista muutosta markkinoilla. Uudiskohteet tulevat menetelmän kautta mukaan vasta, kun niistä tehdään valmistumisen jälkeen seuraavia uusia vuokrasopimuksia. KTI:n tavoitteena on päästä uusien vuokrasopimusten seurannassa kvartaalitason päivityksiin aiemman puolivuotisfrekvenssin sijaan.

Indeksit tuotetaan yhdeksälle suurimmalle kaupungille

KTI:n asuntovuokraindeksejä lasketaan yhdeksälle suurimmalle kaupungille. Indeksit lasketaan kunkin kaupungin yksiöille, kaksioille ja isommille asunnoille erikseen. Lahdessa ja Kuopiossa yksiöistä ja kaksioista tuotetaan yhdistetty indeksi. Kaupunkitason indeksit painotetaan eri huoneistotyyppien osuuksilla KTI:n vuokratietokannassa. Helsingissä uusien asuntovuokrien indeksi lasketaan neljälle Tilastokeskuksen hintavyöhykkeelle. Lisäksi tuotetaan pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) ja muiden suurten kaupunkien (Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio) koonti-indeksit. KTI:n indeksit sisältävät vain vapaan vuokranmäärityksen asuntokohteet.

Lisätietoja: Hanna Kaleva, puh. 040 5555 269 ja Mikko Hietala, puh. 040 5259 274

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä