Skip to content

KTI Asuntovuokraindeksit: Pääkaupunkiseudun asuntovuokrien lasku jatkui ja käyttöasteet painuivat tarjonnan kasvaessa

KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi laski vuoden viimeisellä neljänneksellä pääkaupunkiseudulla keskimäärin 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuokrat laskivat kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Lasku oli jyrkintä Vantaalla, jossa vuokrat laskivat yli kolme prosenttia vuoden 2022 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Helsingissä vuokrien vuosimuutos oli tasan prosentin miinuksella. Vuokrien lasku kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin uusia asuntovuokrasopimuksia tehtiin pääkaupunkiseudulla keskimäärin lähes prosentin matalampaan vuokratasoon kuin kesä-syyskuussa. 

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa vuokrien vuosinousu oli keskimäärin 1,3 prosenttia. Kaupunkien välinen kehitys kuitenkin eriytyi vuoden viimeisellä neljänneksellä: indeksi nousi yli kaksi prosenttia Oulussa ja Jyväskylässä, kun taas Lahdessa ja Kuopiossa vuosimuutos painui negatiiviseksi. Tampereella vuokrat nousivat 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja myös Turussa indeksin vuosimuutos pysytteli lähes prosentin plussalla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vuokraindeksin muutos painui kuitenkin negatiiviseksi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kaupunkien koonti-indeksissä, kun edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat nousivat hienoisesti vain Tampereella ja Kuopiossa. Viimeisen vuosineljänneksen lasku oli jyrkintä Lahdessa, 1,3 prosenttia, ja Turussa, jossa vuokrat laskivat 0,6 prosenttia.

Vaikka vuokra-asuntorakentaminen on kuluvana vuonna hiljentynyt jyrkästi, on tarjonta kasvanut kuluvana vuonna ripeästi aiempina vuosina aloitettujen hankkeiden siivittämänä. Tarjonnan kasvun myötä pääkaupunkiseudun käyttöaste painui joulukuun alun tilanteessa alle 91 prosenttiin, eli yli puolitoista prosenttiyksikköä matalammaksi kuin vuotta aiemmin. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa tyhjien asuntojen osuus nousi viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta käyttöasteet pysyttelevät edelleen huomattavasti pääkaupunkiseutua korkeampina. Koko KTI:n seuraamassa ammattimaisten asuntokiinteistösijoittajien omistamassa yli 100 000 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon kannassa käyttöaste oli joulukuun alun tilanteessa koko maassa keskimäärin 92,3 prosenttia. 

Tiedot perustuvat KTI:n asuntovuokratietokantaan, jota on keväästä 2020 lähtien päivitetty vuosineljänneksittäin. Nyt julkaistu indeksipäivitys kattaa 2.9. – 1.12.2023 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset. Kaikkiaan 1.12.2023 voimassa olleita vuokrasopimuksia oli KTI:n tietokannassa lähes 96 000, ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokraindeksit pohjautuivat kaikkiaan lähes 9000 tarkastelujaksolla alkaneeseen uuteen vuokrasopimukseen. Tietokantaan luovutti tietoja 16 ammattimaista vuokranantajaa. Seuraava indeksipäivitys julkistetaan maaliskuussa, ja se kattaa 2.12.2023-1.3.2024 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä