Skip to content

KTI Asuntovuokraindeksit: Pääkaupunkiseudun asuntovuokrissa hienoista laskua, muissa suurissa kaupungeissa nousu jatkui

KTI:n uusia vuokrasopimuksia kuvaava asuntovuokraindeksi laski pääkaupunkiseudulla keskimäärin 0,4 prosenttia maalis-toukokuussa alkaneissa sopimuksissa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuokrat laskivat selkeimmin Helsingissä ja Espoossa, kun taas Vantaalla indeksin muutos jäi -0,1 prosenttiin. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 0,5 prosenttia. Vuokrat ovat kahdella viimeisimmällä vuosineljänneksellä laskeneet kaikissa huoneistotyypeissä.

Vuokrien kehitys on vuodesta 2020 lähtien ollut pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa pääkaupunkiseutua vahvempaa. Kehitys jatkui myös viimeisimmällä tarkastelujaksolla, kun Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden vuokrat nousivat keskimäärin 2,1 prosenttia edellisen vuoden maalis-toukokuuhun verrattuna. Vuokrien nousu on kahdella viimeisimmällä vuosineljänneksellä ollut vahvinta Oulussa ja Jyväskylässä. Maalis-toukokuussa vuokrat nousivat Oulussa 3,3, ja Jyväskylässä lähes kolme prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Turussa vuokrat nousivat reilulla kahdella prosentilla, kun taas Tampereella, Kuopiossa ja Lahdessa nousu jäi tätä maltillisemmaksi.

Kiivas uudisrakentaminen on viime vuosina kasvattanut vuokra-asuntotarjontaa etenkin pääkaupunkiseudulla, mikä on paitsi hillinnyt vuokrien nousua, myös kasvattanut vajaakäyttöä. Kesäkuun alun tilanteessa KTI:n seurannan kattamissa pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa tyhjien asuntojen osuus nousi 10,7 prosenttiin. Tyhjien asuntojen osuus on pääkaupunkiseudun kaupungeista korkein Espoossa. Myös muissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa tyhjien vuokra-asuntojen osuus nousi kevään aikana. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tyhjien asuntojen osuus oli kesäkuun alun tilanteessa korkein Kuopiossa ja Lahdessa, reilut kahdeksan prosenttia. Turussa ja Jyväskylässä tyhjien asuntojen osuus ylitti nyt kuusi prosenttia, kun taas Tampereella ja Oulussa osuus oli 5,5 prosentin tuntumassa.

Tiedot perustuvat KTI:n asuntovuokratietokantaan, jota on keväästä 2020 lähtien päivitetty vuosineljänneksittäin. Nyt julkaistu indeksipäivitys kattaa 2.3. – 1.6.2023 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset. Kaikkiaan 1.6.2023 voimassa olleita vuokrasopimuksia oli KTI:n tietokannassa lähes 73 000, ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokraindeksit pohjautuivat kaikkiaan lähes 7 000 tarkastelujaksolla alkaneeseen uuteen vuokrasopimukseen. Tietokantaan luovutti tietoja 14 ammattimaista vuokranantajaa. Seuraava indeksipäivitys julkistetaan syyskuussa, ja se kattaa 2.6.-1.9.2023 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä