Skip to content

KTI Asuntovuokraindeksit: pääkaupunkiseudun vuokrissa hienoinen käänne ylöspäin keväällä

KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava vuokraindeksi nousi pääkaupunkiseudulla maalis-toukokuussa alkaneissa sopimuksissa 0,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Indeksin vuosimuutos oli suurin sitten alkukevään 2021. Ensimmäistä kertaa yli vuoteen indeksin vuosimuutos oli positiivinen kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Vuokrien vuosimuutos oli tarkastelujaksolla suurin Espoossa, 0,5 prosenttia, joskin taustalla oli neljän edellisen tarkastelujakson yhtäjaksoinen pudotus.

Myös edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrien muutos oli pääkaupunkiseudulla keskimäärin 0,4 prosenttia. Joulu-helmikuuhun verrattuna vuokrat nousivat eniten Vantaalla, 0,7 prosenttia, ja vähiten Helsingissä, 0,2 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa vuokrien nousu jatkui edelleen pääkaupunkiseutua vahvempana, ja vuosimuutos oli keskimäärin 2,5 prosenttia. Merkittävin käänne on nähty Jyväskylässä, jossa jo vuoden 2019 alkupuolella alkanut vuokrien lasku kääntyi hienoiseen nousuun syksyllä 2021. Nyt Jyväskylän asuntovuokrien vuosimuutos kiihtyi 2,7 prosenttiin ja indeksin pisteluku ylitti viimein vuoden 2019 tasonsa. Vielä Jyväskylää korkeampi vuosimuutos nähtiin Kuopiossa, jossa indeksi nousi 3,5 prosenttia. Tampereella ja Turussa vuokrat jatkoivat tasaista nousuaan: Tampereen indeksin vuosimuutos oli 2,8 ja Turun 2,6 prosenttia.

Vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut ripeästi viimeisen parin vuoden aikana, mikä on näkynyt tyhjien asuntojen määrän kasvuna. Nyt nousu näyttäisi taittuneen, ja kesäkuun alun tilanteessa tyhjillään olevien asuntojen osuus KTI:n seuraamista ammattimaisten vuokranantajien omistamista asunnoista oli sama kuin edellisessä päivityksessä maaliskuussa, noin 7,5 prosenttia. Tyhjien asuntojen osuus on suurin pääkaupunkiseudulla, lähes 10 prosenttia, ja matalin Lahdessa, Tampereella ja Turussa, joissa tyhjillään olevien asuntojen osuus vaihteli 4,3 ja 5,7 prosentin välillä.  

Tiedot perustuvat KTI:n asuntovuokratietokantaan, jota on keväästä 2020 lähtien päivitetty vuosineljänneksittäin. Nyt julkaistu indeksipäivitys kattaa 2.3. – 1.6.2022 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset. Kaikkiaan 1.6 voimassa olleita vuokrasopimuksia oli KTI:n tietokannassa yli 92 000, ja yhdeksän suurimman kaupungin vuokraindeksit pohjautuivat kaikkiaan lähes 9 000 tarkastelujaksolla alkaneeseen uuteen vuokrasopimukseen. Tietokantaan luovutti tietoja 18 ammattimaista vuokranantajaa. Seuraava indeksipäivitys julkistetaan syyskuussa, ja se kattaa 2.6.-1.9.2022 välisenä aikana alkaneet uudet vuokrasopimukset.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä