Skip to content

KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitukset tuottivat 6,3 prosenttia vuonna 2015

Suomalaisten kiinteistösijoitusten kokonaistuotto nousi 6,3 prosenttiin vuonna 2015. Asunnot olivat parhaiten tuottava kiinteistötyyppi jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Asuntokiinteistöjen markkina-arvot nousivat edelleen, kun taas toimitilakiinteistöjen arvot jatkoivat haasteellisten talousnäkymien painamana laskuaan. Helsingin keskustan toimistokiinteistöjen markkina-arvot kuitenkin nousivat vahvan sijoituskysynnän siivittämänä. Kiinteistösijoitusten nettotuotot säilyivät keskimäärin 6 prosentissa. Matala korkotaso ja vakaat nettotuotot houkuttelevat pääomia kiinteistömarkkinoille, mikä näkyy tällä hetkellä etenkin asuntokiinteistösijoitusten suosion suurena kasvuna.

KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa, joka koostuu kahdesta komponentista: nettotuottoaste mittaa kiinteistöjen nettotuoton suhdetta markkina-arvoon ja arvonmuutos kiinteistöjen vuosittaista markkina-arvojen kehitystä. Kaikkien kiinteistöjen keskimääräinen 6 prosentin nettotuottoaste on kansainvälisesti vertaillen korkea taso. Koko kiinteistösijoitusmarkkinoiden arvonmuutos oli 0,3 prosenttia. Toimitilakiinteistöjen arvot laskivat keskimäärin noin prosentin, kun taas asuntokiinteistöjen markkina-arvot nousivat 3,4 prosenttia. Positiivinen arvonmuutos nosti kokonaistuoton korkeimmaksi sitten vuoden 2010. Viime vuoteen verrattuna nousua oli 0,9 prosenttiyksikköä.

Asuntosijoittamisen suosio vahvassa kasvussa
Asuntokiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli 8,9 prosenttia vuonna 2015. Nettotuottoaste säilyi vakaana 5,4 prosentissa sopimusvuokrien nousun ja vahvan käyttöasteen tukemina. Pääkaupunkiseudun asuntokiinteistöjen nettotuotto laski markkina-arvojen nousun painamana 5 prosenttiin, kun muissa suurissa kaupungeissa nettotuotto on keskimäärin prosenttiyksikön korkeampi. Myös markkina-arvot nousivat viime vuonna muissa suurissa kaupungeissa pääkaupunkiseutua enemmän. Asuntosijoittamisen suosion vahva kasvu jatkuu, ja asuntokiinteistöt nousivat Kiinteistöindeksitietokannan suurimmaksi kiinteistösektoriksi yli 30 prosentin osuudellaan.

Helsingin ydinkeskustan toimistokiinteistöillä korkea kokonaistuotto
Toimistokiinteistöjen markkina-arvot laskivat pääkaupunkiseudun useimmilla alueilla edelleen korkean vajaakäytön painamana. Espoossa ja Vantaalla toimistojen markkina-arvot ovat laskeneet yhtäjaksoisesti joka vuosi vuodesta 2008 lähtien. Helsingin keskustan toimistot houkuttelevat kuitenkin sekä sijoittajia että vuokralaisia, ja niiden markkina-arvoihin kirjattiin peräti 6,7 prosentin nousu. Helsingin keskustassa markkina-arvoja nostaa sekä tuottovaatimusten lasku että nousevat vuokra-arvot. Vuoden aikana selkeästi laskenut käyttöaste sekä markkina-arvojen nousu painoivat kuitenkin keskustan nettotuottoastetta. Koko maan tasolla toimistokiinteistöjen arvonmuutos kipusi täpärästi positiiviseksi 0,2 prosenttiin. Toimistokiinteistöjen keskimääräinen nettotuottoaste putosi 5,9 prosenttiin, kun sekä käyttöaste että sopimusvuokratasot laskivat. Koko maan toimistokiinteistöjen 6,1 prosentin kokonaistuotto oli korkein sitten vuoden 2007.

Liikekiinteistöjen tuotto jäi muita kiinteistösektoreita matalammaksi
Vähittäiskaupan kiinteistöjen kokonaistuotto jäi 3,9 prosenttiin vuonna 2015. Markkina-arvot laskivat keskimäärin 2,3 prosenttia. Vain pääkaupunkiseudun kauppakeskuskiinteistöjen arvot säilyivät vakaana. Kauppakeskusten vetovoimaa todistavat nousevat kävijä- ja myyntimäärät, joiden tukemana vuokrat pysyivät vakaana, tuottovaatimukset laskivat ja käyttöaste säilyi korkeana. Koko maan kaikkien liikekiinteistöjen nettotuottoaste 6,3 prosenttia on edelleen hyvällä tasolla. Kauppakeskuskiinteistöjen nettotuottoasteet jäävät muita liikekiinteistöjä matalammiksi korkeampien markkina-arvojen johdosta.

Lisätietoja:
• Pia Louekoski, puh. 0400 959 634
• Susanna Vartiainen, puh. 040 869 7762
• Hanna Kaleva, puh. 040 5555 269

Tiedote pohjautuu KTI Kiinteistöindeksin tuloksiin. KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa. Kiinteistöindeksi pohjautuu 23 suuren kiinteistösijoittajan toteutuneisiin tuottotietoihin, ja sen taustalla on yhteensä 21,5 miljardin euron arvoiset sijoituskiinteistöt. Kiinteistöindeksi kattaa arviolta 40 % koko maan kiinteistösijoitusmarkkinoista. KTI Kiinteistöindeksi on laskentamenetelmiltään vertailukelpoinen MSCI:n noin 20 eri maasta tuottamien indeksien kanssa.

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaisille kiinteistömarkkinoille tutkimus-, asiantuntija- ja informaatiopalveluja tuottava asiantuntijayritys.

Lehdistötiedotteen liitteenä seuraavat graafit:
– Kokonaistuotot kiinteistötyypeittäin 2000–2015
– Tuottoasteet kiinteistötyypeittäin 2015

Lataa lehdistötiedote PDF-muodossa

Lataa lehdistötiedotteen graafit

KTI Index results for year 2015 in English

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä