Skip to content

KTI Kiinteistöindeksi: Markkina-arvojen lasku painoi kiinteistösijoitusten tuotot negatiivisiksi vuonna 2023

Lehdistötiedote 6.3.2024

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien kiinteistöjen kokonaistuotto vajosi -2,7 prosenttiin vuonna 2023. Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot laskivat keskimäärin 7 prosenttia.  Kiinteistöjen vuotuinen nettotuottoaste kääntyi lähes vuosikymmenen kestäneen laskun jälkeen nousuun ja oli 4,6 prosenttia vuonna 2023.

KTI Kiinteistöindeksin tulokset perustuvat 51 ammattimaisesti hallinnoituun kiinteistösijoitussalkkuun, joiden yhteisarvo on noin 37 miljardia euroa. Indeksi kattaa 39 prosenttia Suomen ammattimaisesta kiinteistösijoitusvarallisuudesta. KTI Kiinteistöindeksi kuvaa koko vuoden omistettujen kiinteistöjen kokonaistuottoa, joka muodostuu toteutuneesta nettotuotosta sekä markkina-arvojen muutoksesta.

Ensimmäinen negatiivinen kokonaistuotto KTI Kiinteistöindeksin historiassa

Vuodelta 2023 kirjattu tulos oli ensimmäinen negatiivinen kokonaistuotto Kiinteistöindeksin yli 20-vuotisessa historiassa. Kiinteistöjen markkina-arvot laskivat kaikilla kiinteistösektoreilla, kun nouseva korkotaso nosti kiinteistösijoitusten tuottovaatimuksia ja epävarmuus hiljensi kiinteistösijoitusmarkkinat. Kiinteistösijoitusten nettotuottoasteet puolestaan nousivat, kun indeksikorotukset nostivat euromääräisiä vuokria. Myös laskevat markkina-arvot tukivat nettotuottoasteen nousua.

Asuntokiinteistöjen arvojen lasku jatkui

Asuntokiinteistöt ovat ammattimaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden suurin sektori noin 35 prosentin osuudellaan koko kiinteistösijoitusvarallisuudesta. Asuntokiinteistöjen kokonaistuotto oli negatiivinen toista vuotta peräkkäin ja painui edellistä vuotta matalammaksi, -3,9 prosenttiin vuonna 2023. Asuntokiinteistöjen markkina-arvot ovat Kiinteistöindeksissä laskeneet nyt keskimäärin lähes 13 prosenttia vuoden 2021 lopun huipustaan. Markkina-arvoja painaa ennen kaikkea tuottovaatimusten nousu: Kiinteistöindeksissä asuntokiinteistöjen nettotuottovaatimukset ovat nousseet reilusti yli prosenttiyksiköllä viimeisen parin vuoden aikana. Asuntojen nettotuottoaste nousi hivenen edellisestä vuodesta, kun euromääräiset vuokrat nousivat ja markkina-arvot laskivat. Toisaalta heikko, alle 93 prosentin keskimääräinen käyttöaste ja kohonneet ylläpitokustannukset painoivat nettotuottoja. Uuden ja laadukkaan vuokra-asuntotarjonnan kasvu sekä vuodesta 2022 voimakkaasti hiljentynyt rakentaminen vahvistavat uskoa asuntovuokrien nousuun ja käyttöasteiden kohenemiseen lähitulevaisuudessa.

Toimistokiinteistöjen kokonaistuotto kaikkien aikojen matalin

Toimistokiinteistöjen kokonaistuottoaste painui Kiinteistöindeksin historian kaikkien aikojen matalimmaksi sektorikohtaiseksi vuosituotoksi -7,1 prosenttiin, kun markkina-arvojen prosentuaalinen lasku ylsi kaksinumeroisiin lukemiin. Arvojen lasku oli jyrkintä parhailla sijainneilla, joissa tuottovaatimukset nollakorkoaikoina painuivat matalimmiksi, ja joihin nyt puolestaan kohdistuu suurimpia nousupaineita. Toimistotiloja vaivaava kysynnän epävarmuus painaa osaltaan markkina-arvoja ja tilojen vuokrattavuus edellyttää omistajilta jatkuvia investointeja. Kysynnän muutosta kuvaa myös tyhjien toimistotilojen korkeana pysyttelevä määrä: Kiinteistöindeksissä toimistojen keskimääräinen käyttöaste laski 83 prosenttiin vuonna 2023.

Liike- ja tuotannollisten kiinteistöjen kokonaistuotot pysyivät positiivisina

Liikekiinteistöjen kokonaistuotto oli 1,8 prosenttia vuonna 2023. Sekä kauppakeskus- että muiden liikekiinteistöjen markkina-arvot laskivat, mutta liikekiinteistöjen arvojen  lasku jäi kaikkia muita sektoreita maltillisemmaksi. Kohtuullisina pysytelleet nettotuottoasteet pitivät kokonaistuoton etumerkin positiivisena. Liikekiinteistöjen markkina-arvojen vuoden 2023 laskua pehmensi jo vuosia jatkunut alavireinen kehitys etenkin kauppakeskuskiinteistöissä.

Tuotannolliset kiinteistöt, eli erityyppiset logistiikka-, tuotanto- ja varastokohteet nousivat niukasti parhaiten tuottavaksi kiinteistösektoriksi 1,9 prosentin kokonaistuotollaan. Nousseiden tuottovaatimusten vaikutus jäi tuotannollisissa kiinteistöissä muita sektoreita vähäisemmäksi ja myös vuokraodotukset ovat muita sektoreita positiivisempia. Tuotannollisille kiinteistöille tyypilliset korkeat nettotuottoasteet tukivat osaltaan kokonaistuottoa. Sektori oli tuottovertailun kärjessä jo kolmatta vuotta peräkkäin.     

Myös yhteiskuntakiinteistöjen kokonaistuotto painui lievästi negatiiviseksi

Viime vuosina vahvasti kasvanut yhteiskuntakiinteistöjen sektori sisältää esimerkiksi erilaisia asumispalvelu-, opetus- ja terveydenhuollon kiinteistöjä. Myös yhteiskuntakiinteistöissä markkina-arvojen lasku painoi kokonaistuoton negatiiviseksi, -1,4 prosenttiin vuonna 2023. Eniten laskivat terveydenhuollon kiinteistöjen markkina-arvot, ja puolestaan parhaiten pintansa pitivät opetuskiinteistöjen arvot. Korkea, yli 98 prosentin käyttöaste ja vuokrien nousu ylläpitivät sektorin nettotuottotasoa.  

Lisätietoja:
Hanna Kaleva, toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 5555 269

KTI Kiinteistötieto Oy on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa markkinainformaatio- ja asiantuntijapalveluja kiinteistöalan ammattimaisille toimijoille.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä