Skip to content

KTI Kiinteistöindeksi: Suomalaisten kiinteistösijoitusten kokonaistuotto 6,6 % vuonna 2017

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 28.2.2018 klo 14.00

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaistuotto oli 6,6 prosenttia vuonna 2017. Kiinteistösijoitusten nettotuottotaso laski 5,4 prosenttiin, ja markkina-arvot nousivat keskimäärin 1,2 prosenttia. Kaikissa kiinteistötyypeissä pääkaupunkiseudun kiinteistöt tuottivat muuta maata paremmin.

Kiinteistösijoitusten tuotot kiinteistötyypeittäin 2017

Asuntosijoitusten tuotot säilyivät vahvana
Asunnot tuottivat suurista kiinteistösektoreista parasta kokonaistuottoa yhdeksänä vuonna peräkkäin 2008−2016. Suurten sijoittajien asuntosijoitukset tuottivat hyvin myös vuonna 2017, ja niiden kokonaistuotto oli 7,5 prosenttia. Hotelli- ja toimistokiinteistöjen tuotot nousivat kuitenkin tätä korkeammiksi. Asuntokiinteistöjen tuotot olivat pää-kaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa (Tampere, Turku, Jyväskylä, Oulu, Kuopio ja Lahti) selkeästi muuta maata korkeampia. Suurten kaupunkien ulkopuolella asuntokiinteistöjen arvot laskivat ja kokonaistuotto jäi alle viiteen prosenttiin.

Asuntokiinteistösijoitusten nettotuotot nousivat
Asuntokiinteistösijoitusten nettotuotot nousivat hieman vuonna 2017 nousseiden vuokratuottojen ja korkean käyttöasteen tukemana. Koko maan asuntokiinteistöjen keskimääräinen käyttöaste oli 96,5 prosenttia. Asuntokiinteistöt ovat houkutelleet kiinteistösijoittajia viime vuosina, ja asunnot ovat nykyisin ammattimaisten kiinteistösijoitus-markkinoiden suurin sektori. KTI Kiinteistöindeksissä niiden osuus on 41 prosenttia.

Toimistokiinteistöjen tuotot paranivat 2017
Toimistokiinteistösijoitusten kokonaistuotto nousi 7,7 prosenttiin vuonna 2017. Laskevat nettotuotto-vaatimukset nostivat nyt toimistokiinteistöjen markkina-arvoja usean vuoden heikon kehityksen jälkeen. Nettotuottotaso kuitenkin laski sekä matalien käyttöasteiden että nousseiden ylläpitokustannusten painamana. Kiinteistöindeksin toimistokiinteistöjen keskimääräinen käyttöaste oli 82,6 prosenttia vuonna 2017. Ammattimaisten sijoittajien mielenkiinto kohdistuu myös nykyisellään entistä vähäriskisempiin ja korkeamman markkina-arvon kohteisiin, joissa puolestaan nettotuottotaso on matalampi.

Helsingin keskustan tuotot ennätyslukemissa
Toimistomarkkinoilla Helsingin ydinkeskustan menestys jatkui kaikkia muita alueita vahvempana. Ydinkeskustan kokonaistuotto nousi yli yhdeksän prosentin arvonnousun siivittämänä yli 14 prosenttiin, mikä on korkein taso Kiinteistöindeksin 17 vuoden historiassa. Ydinkeskustan hyvät tuotot nostivat koko pääkaupunkiseudun toimistotuotot yli kahdeksan prosentin. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimistojen markkina-arvot laskivat edelleen.

Liikekiinteistöjen arvot laskivat pääkaupunkiseudun ulkopuolella
Liikekiinteistöjen kokonaistuotto pysyi edelleen matalana 3,6 prosentissa. Maantieteelliset erot olivat suuria myös liikekiinteistömarkkinoilla: pääkaupunki-seudun kokonaistuotto ylitti seitsemän prosenttia etenkin kauppakeskuskiinteistöjen hyvien tuottojen tukemana. Sekä nousevat vuokra-arvot että laskevat nettotuottovaatimukset tukivat pääkaupunkiseudun kauppakeskusten markkina-arvojen nousua. Muualla Suomessa sekä kauppakeskusten että muiden vähittäiskaupan kiinteistöjen markkina-arvot laskivat.

Hotellikiinteistöt tuottivat parhaiten 2017
Hotellikiinteistöjen suosio on vahvistunut kiinteistö-sijoitusmarkkinoilla viime vuosina. Hotellikiinteistöt olivat Kiinteistöindeksissä parhaiten tuottava kiinteistösektori sekä 2016 että 2017. Vuonna 2017 hotellikiinteistöjen kokonaistuotto oli 8,7 prosenttia. Myös hotellikiinteistöt tuottivat pääkaupunkiseudulla muuta maata paremmin.

Kokonaistuotot kiinteistötyypeittäin 2000–2017

Lisätietoja: Pia Louekoski, 0400 959634 ja Hanna Kaleva, 040 555 5269


KTI Kiinteistötieto Oy on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa markkinainformaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöalan ammattimaisille toimijoille. KTI on tuottanut kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa mittaavaa Kiinteistöindeksiä vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2017 Kiinteistöindeksiin osallistui 28 suurta kiinteistösijoittajaa, joiden 25,5 miljardin euron kiinteistökanta kattaa noin 40 prosenttia Suomen ammattimaisista kiinteistösijoitusmarkkinoista.

KTI Kiinteistöindeksin osallistujat: Aberdeen Asset Management, Ahlström Capital, Alma Property Partners, Areim Fastigheter, Avara, Avain Vuokrakodit, Barings Real Estate Advisers, Citycon, Elo, eQ Asset Management, Etera, Exilion Management, Genesta, HYY Kiinteistöt, Ilmarinen, Julius Tallberg-Kiinteistöt, Keva, Kojamo, LähiTapiola, Mercada, OP, Renor, Sampo, SATO, Tarkala-Rettig Kiinteistökehitys, Turun Teknologiakiinteistöt, Varma ja Veritas.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä