Skip to content

KTI Kiinteistöindeksi: Toimitilakiinteistöjen markkina-arvot jatkoivat laskuaan – kiinteistösijoitusten kokonaistuotto 5,6 prosenttia vuonna 2014

Suomalaisten kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli 5,6 prosenttia vuonna 2014. Asunnot olivat positiivisen arvonkehityksensä siivittämänä parhaiten tuottava kiinteistötyyppi jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Toimitilakiinteistöjen markkina-arvot jatkoivat epävarmojen talousnäkymien painamana laskuaan. Toimistokiinteistöjen ohella sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat muuttuneet synkemmiksi nyt myös vähittäiskaupan kiinteistöissä. Kiinteistösijoitusten nettotuotot säilyivät vakaina.

KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa, joka koostuu kahdesta komponentista: nettotuottoaste mittaa kiinteistöjen vuotuisen nettotuoton suhdetta markkina-arvoon ja arvonmuutos kiinteistöjen vuosittaista markkina-arvojen kehitystä. Kaikkien kiinteistöjen keskimääräinen nettotuottoaste pysyi edellisten vuosien tasolla 6,3 prosentissa, mikä on kansainvälisesti vertaillen sangen korkea taso. Markkina-arvoihin kirjattiin keskimäärin 0,6 prosentin lasku. Kaikkien toimitilakiinteistösektorien arvonmuutos oli negatiivinen, kun taas asuinkiinteistöjen markkina-arvot jatkoivat nousuaan.

Asuntokiinteistöillä jälleen korkein kokonaistuotto

Asunnot olivat positiivisen arvonkehityksensä ansiosta parhaiten tuottava kiinteistötyyppi jo seitsemättä vuotta peräkkäin 8,2 prosentin kokonaistuotollaan. Vuokra-asuntojen vahva kysyntä siivittää asuntokiinteistösijoitusten suosiota, ja yhä suurempi osuus kiinteistörahastojen ja instituutioiden uusista sijoituksista on ohjautunut asuntomarkkinoille. Asuntokiinteistöjen osuus Kiinteistöindeksin markkinatietokannasta on noussut jo reiluun neljännekseen, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli alle 20 prosenttia. Vuonna 2014 asuinkiinteistöjen markkina-arvoihin kirjattiin keskimäärin 2,6 prosentin nousu. Markkina-arvot nousivat vahvimmin pääkaupunkiseudulla, 3,2 prosenttia. Vuokrien nousu ja korkea käyttöaste nostivat hienoisesti asuntosijoitusten nettotuottoastetta, joka oli 5,5 prosenttia.

Toimistokiinteistöjen arvot laskivat seitsemättä vuotta peräkkäin

Toimistokiinteistöt ovat perinteisesti olleet suurin kiinteistösektori instituutiosijoittajien salkuissa. Heikoista markkinanäkymistä johtuen niiden suosio sijoitusmarkkinoilla on kuitenkin laskenut viime vuosina, ja niiden osuus koko KTI Kiinteistöindeksin markkinakannasta on painunut alle kolmannekseen. Toimistokiinteistöjen markkina-arvot ovat laskeneet vuodesta 2008 alkaen joka vuosi. Vuonna 2014 markkina-arvot painuivat 2,0 prosenttia. Kysyntänäkymien epävarmuus ja pääkaupunkiseudun yli miljoona tyhjää toimistoneliötä näkyvät erityisesti Helsingin ydinkeskustan ulkopuolisen alueen paikoin suurina negatiivisina arvonmuutoksina. Ydinkeskustan halutuimpien toimistokiinteistöjen arvot sen sijaan nousivat hienoisesti vahvan kysynnän siivittämänä. Toimistojen keskimääräinen nettotuottoaste nousi hieman edellisen vuoden tasosta ja oli nyt 6,2 prosenttia. Toimistokiinteistöjen kokonaistuotto nousi vuoden 2013 heikoista 1,1 prosentin lukemista 4,1 prosenttiin vuonna 2014.

Liikekiinteistöjenkin arvonmuutos pysyi negatiivisena

Vähittäiskaupan kiinteistöjen kokonaistuotto oli 5,7 prosenttia vuonna 2014. Markkina-arvot laskivat vajaan prosentin, mutta nettotuottoasteet pysyivät edellisen vuoden tasolla 6,6 prosentissa. Kaupan alan haasteet näkyivät Kiinteistöindeksin tunnusluvuissa: sopimusvuokrat laskivat ja riskiä kuvaavat tuottovaatimukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketilojen käyttöasteet pysyttelivät kuitenkin hyvällä 94 prosentin tasolla. Kauppakeskuskiinteistöjen kokonaistuotot olivat – lähinnä matalammista nettotuottoasteista johtuen – muita liikekiinteistöjä matalammat.


Lisätietoja:

  • Pia Louekoski: 0400 959 634
  • Susanna Vartiainen: 040 869 7762
  • Hanna Kaleva: 040 5555 269

Tiedote pohjautuu KTI Kiinteistöindeksin tuloksiin. KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa. Kiinteistöindeksi pohjautuu 24 suuren kiinteistösijoittajan toteutuneisiin tuottotietoihin, ja sen taustalla on yhteensä 23,0 miljardin euron arvoiset sijoituskiinteistöt. Kiinteistöindeksi kattaa arviolta 43 % koko maan kiinteistösijoitusmarkkinoista. KTI Kiinteistöindeksi on laskentamenetelmiltään vertailukelpoinen IPD:n noin 20 eri maasta tuottamien indeksien kanssa.

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaisille kiinteistömarkkinoille tutkimus-, asiantuntija- ja informaatiopalveluja tuottava asiantuntijayritys.

Liitteenä seuraavat graafit:

  • Kokonaistuotot kiinteistötyypeittäin 2000-2014
  • Tuottoasteet kiinteistötyypeittäin 2014

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä