Skip to content

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

Tule mukaan kehittämään suomalaista yritysvastuuraportointisuositusta!

KTI ja RAKLI ehdottavat käynnistettäväksi yhteistä projektia, jossa kehitetään suomalaisille kiinteistösijoittajille soveltuva yritysvastuuraportointisuositus.

Suositus pähkinänkuoressa:

  • ottaa huomioon suomalaisten kiinteistömarkkinoiden erityispiirteet ja -tarpeet
  • on yhteensopiva kansainvälisten standardien ja ohjeistusten kanssa, jotta se edesauttaa ja tukee esim. mahdollista GRI-raportointia, GRESB-vertailua, ISO-standardia jne. – systemaattinen ja yhteisesti sovittu tapa seurata ja raportoida standardien edellyttämiä asioita
  • määrittää raportoitavat vastuullisuusnäkökulmat ja tunnusluvut kiinteistösijoittamisen keskeisille toiminnoille (investoinnit, vuokraus, ylläpito)
  • perustuu yhteisesti sovittuihin tunnuslukujen laskentaperiaatteisiin
  • ottaa huomioon erilaisten sijoittajien erilaiset tarpeet (esim. eritasoiset suositukset)
  • tuottaa tietoa koko kiinteistöalan yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastuullisuustoimenpiteistä viestimiseen
  • on RAKLIn antama mahdollisimman laajan sitoutumisen saavuttamiseksi

Suositus kehitetään alan toimijoiden, RAKLIn ja KTIn yhteistyönä. Esittelymateriaalissa on kattavasti kuvattu projektikokonaisuus. Projekti toteutetaan osallistujien asiantuntemusta hyödyntäen ja tarpeita kuunnellen.

Kehitettävä suositus toimii lähtökohtana organisaation yritysvastuuraportoinnin kehittämiselle. Jo yritysvastuuraportointia tekeville yrityksille suosituksen mukainen raportointi tuottaa Suomen ympäristössä vertailukelpoisia tunnuslukuja, joita voidaan hyödyntää myös kansainvälisten standardien mukaisissa yritysvastuuraporteissa ja työkaluissa.

Toivottavasti saamme laajan joukon kiinteistöliiketoiminnan asiantuntemusta mukaan projektiin!

Lisätietoja:
Anssi Salonen, puh. 040 514 6181, anssi.salonen(a)rakli.fi

Lue myös Jyrki Laurikaisen ajankohtainen blogi aiheesta: Vastuuta hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä