Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksi: Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset laskivat 2 prosenttia vuonna 2020

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien asuinkerrostalojen vuotuisia toteutuneita ylläpitokustannuksia kuvaava KTI Ylläpitokustannusindeksi laski 2 prosenttia vuonna 2020. Kustannukset laskivat eniten pääkaupunkiseudulla, 4,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa kustannukset laskivat keskimäärin 1,6 prosenttia, kun taas suurten kaupunkien ulkopuolella ne nousivat hienoisesti, 0,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kun kustannuksia tarkastellaan ilman rakennusten ja huoneistojen korjauskustannuksia, laskivat kustannukset hieman enemmän, keskimäärin 3,4 prosenttia koko maassa.

Ylläpitokustannusten laskua selitti eniten energiakustannusten keskimäärin 5,7 prosentin lasku, jota siivittivät sekä leuto ja vähäluminen talvi että suurten kiinteistönomistajien energiatehokkuustoimenpiteet. Energiakustannukset laskivat kaikilla alueilla. Käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen käsittävät palvelukustannukset laskivat keskimäärin 2,9 prosenttia. Myös viime vuosina ripeästi kasvanut kiinteistöverokustannus laski hienoisesti, 0,4 prosenttia vuonna 2020, kun kiinteistöveroprosentteihin ei suurimmissa kaupungeissa tehty muutoksia.

KTI Ylläpitokustannusindeksin vuosien 2016-2020 keskimääräinen vuosinousu on 1,6 prosenttia. Viimeisimmän viiden vuoden aikana kustannukset ovat nousseet eniten pääkaupunkiseudulla, keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa. Pääkaupunkiseudulla eri kustannuseristä jyrkimmin on noussut kiinteistövero, 2,3 prosenttia vuodessa.

 

 

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274)

 

Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa oli yli 1000 asuinkerrostalokiinteistöä vuonna 2020. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (kerrostalot: pääkaupunkiseutu, muut suuret kaupunkiseudut ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa. Laskenta perustuu peräkkäisinä vuosina aineistossa mukana olleiden kohteiden kustannusten muutoksiin.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä