Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksi: asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat 1,5 prosenttia vuonna 2017

Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia koko maan tasolla vuonna 2017. Nousu oli samansuuruinen sekä ilman korjauskustannuksia että korjauskustannukset sisältävässä indeksissä. Ylläpitokustannusten nousu hidastui hieman vuoteen 2016 verrattuna hienoisesti laskeneiden energiakustannusten myötä. Kulueristä eniten nousi kiinteistövero, jonka kustannukset nousivat 5,1 prosenttia vuonna 2017. Kiinteistöpalvelukustannukset (käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito ja siivous) nousivat 3,1 prosenttia. Alueellisesti tarkasteluna pääkaupunkiseudulla kokonaiskustannukset nousivat muuta Suomea enemmän johtuen kiinteistövero- ja palvelukustannusten noususta. Pääkaupunkiseudulla myös energiakustannukset nousivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna, kun taas muualla Suomessa energiakustannukset laskivat.

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274)


Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa on vuosittain yli 1000 asuinkerrostalokiinteistöä. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (kerrostalot: Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Etelä-Suomi ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä