Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksi: asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat kaksi prosenttia vuonna 2018

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat keskimäärin kaksi prosenttia vuonna 2018 koko Suomen tasolla. Eniten nousua oli korjauskustannuksissa, jotka nousivat yli neljä prosenttia. Ilman korjauskustannuksia asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat 1,2 prosenttia. Kiinteistöpalvelukustannukset (käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito ja siivous) nousivat 3,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla kustannukset nousivat muuta maata enemmän. Pääkaupunkiseudun kustannuksia nostivat etenkin energiakustannukset, jotka nousivat viisi prosenttia. Energiakustannusten nousu johtui kaukolämmön hinnan korotuksesta lämmitystarpeen pysyessä edellisen vuoden tasolla. Myös palvelukustannukset nousivat pääkaupunkiseudulla muuta maata enemmän.

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274)


Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa oli yli 1300 asuinkerrostalokiinteistöä vuonna 2018. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (kerrostalot: Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Etelä-Suomi ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä