Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksi: energiakustannukset nostivat asuinkerrostalojen ja toimistojen ylläpitokustannuksia

KTI Ylläpitokustannusindeksien mukaan asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat 1,7 prosenttia vuonna 2016 koko Suomessa. Ilman korjauskustannuksia asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat kaksi prosenttia. Kulueristä eniten edelliseen vuoteen verrattuna nousivat energiakustannukset, 4,1 prosenttia, kun taas palvelukustannukset laskivat yhden prosentin. Energiakustannusten nousua selittää muun muassa suurempi lämmitystarve edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellisesti suurimmat erot olivat palveluiden ja korjausten kustannuskehityksessä. Pääkaupunkiseudulla mm. kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen sisältämät palvelukustannukset laskivat edellisestä vuodesta (-2,2 %), mutta muualla Suomessa nousivat vajaan prosentin. Muualla Suomessa asuinkerrostalojen korjauskustannukset nousivat edellisvuodesta, kun taas pääkaupunkiseudulla korjauksiin käytettiin vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna.

KTI:n toimistokiinteistöjen ylläpitokustannusindeksi nousi 3,4 prosenttia vuonna 2016 koko Suomessa. Eniten kasvua oli korjauskustannuksissa, jotka nousivat yli kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta. Muualla Suomessa ylläpitokustannukset ilman korjauksia nousivat vajaan prosentin, kun taas pääkaupunkiseudulla ne nousivat kolme prosenttia. Pääkaupunkiseudun kustannuksia nostivat etenkin energiakustannukset, jotka nousivat yli kuusi prosenttia. Myös palvelukustannuksissa oli pääkaupunkiseudulla nousua vuonna 2016 (+2,6 %).

Asuinkerrostalojen ylläpitokustannusten kehitys, koko Suomi
indeksi 2000=100 (käyrien vieressä viimeisimmät vuosimuutokset)

Toimistokiinteistöjen ylläpitokustannusten kehitys, koko Suomi
indeksi 2000=100 (käyrien vieressä viimeisimmät vuosimuutokset)

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274)


Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa on vuosittain yli 1000 asuinkerrostalokiinteistöä ja noin 400 toimistokiinteistöä. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (toimistot: pääkaupunkiseutu ja muu Suomi ja kerrostalot: Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Etelä-Suomi ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä