Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksi: Kiinteistöpalvelu- ja energiakustannukset nostivat asuinkerrostalojen ylläpitokustannuksia vuonna 2019

Ammattimaisten kiinteistösijoittajien omistamien asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat keskimäärin 1,1 prosenttia koko Suomen tasolla vuonna 2019. Kokonaiskustannukset ilman korjauskustannuksia nousivat 2,1 prosenttia. Kulueristä eniten nousivat kiinteistöpalvelukustannukset (käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito ja siivous), jotka nousivat kolme prosenttia vuonna 2019. Alueellisesti suurimmat erot olivat palvelukustannuksissa, jotka nousivat pääkaupunkiseudulla muuta maata enemmän. Energiakustannukset nousivat keskimäärin kaksi prosenttia. Kustannuksia nostivat kaukolämmön, veden ja sähkön hintojen korotukset. Lämmitystarve oli pääosin edellistä vuotta pienempi.

Lisätietoja: Perttu Rantanen (puh. 050 533 7831, perttu.rantanen(a)kti.fi) ja Mikko Hietala (puh. 040 525 9274, mikko.hietala(a)kti.fi)


Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa oli yli 1000 asuinkerrostalokiinteistöä vuonna 2019. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (kerrostalot: Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Etelä-Suomi ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä