Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksi: kiinteistöpalvelujen kustannukset laskivat vuonna 2014

Toimistokiinteistöjen ylläpitokustannukset laskivat edellisestä vuodesta vajaa kaksi prosenttia. Kiinteistöpalvelujen kustannukset (käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito ja siivous) laskivat koko Suomen tasolla lähes viisi prosenttia vuonna 2014. Palvelukustannusten laskuun vaikuttivat sekä vähäluminen talvi että monin paikoin uudelleen neuvotellut palvelusopimukset. Alueellisesti tarkasteltuna pääkaupunki-seudulla kokonaiskustannukset ilman korjauksia laskivat vajaat kolme prosenttia, kun muualla Suomessa ylläpitokustannuksissa oli pientä nousua (+0,4 %).

Asuinkerrostalojen ylläpitokustannusindeksi nousi 3,6 prosenttia. Ilman korjauksia nousua oli koko Suomen tasolla yksi prosentti. Ylläpitokustannusten nousu hidastui edellisistä vuosista, mihin vaikutti etenkin laskeneet kiinteistöpalvelujen kustannukset, jotka laskivat viisi prosenttia vuonna 2014. Alueellisesti tarkasteluna palvelukustannukset laskivat pääkaupunkiseudulla hieman muuta Suomea enemmän. Energiakustannukset nousivat yli kaksi prosenttia. Korjauksiin käytettiin sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoja:

  • Perttu Rantanen, perttu.rantanen(a)kti.fi, puh. 050 533 7831

Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailusta laskettaviin KTI Ylläpito-kustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannuksista. Tiedot kattavat kiinteistön-omistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Indeksien tavoitteena on kuvata kustannusten pitkän aikavälin kehitystä.

Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Aineistossa on vuosittain noin 400 toimistokiinteistöä ja 1200 asuinkerrostaloa. Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille (toimistot: pääkaupunkiseutu ja muu Suomi ja kerrostalot: Helsinki, pääkaupunkiseutu, Tampere, Etelä-Suomi ja muu Suomi). Alueellisten indeksien avulla lasketaan indeksit koko Suomelle painotettuna keskiarvona alueiden todellisen rakennuskannan suhteessa.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä