Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksit: Lämmitysenergian hintojen nousu nosti asuinkerrostalojen ylläpitokustannuksia vuonna 2023

8.4.2024

KTI:n ylläpitokustannusindeksin mukaan asuinkerrostalojen ylläpidon kokonaiskustannukset nousivat keskimäärin 3,0 prosenttia vuonna 2023. Kustannukset ilman vuosikorjauskustannuksia nousivat 4,7 prosenttia. Nousu oli voimakkainta pääkaupunkiseudulla, jossa kustannukset ilman korjauksia nousivat 5,7 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Kustannusten nousu johtui ennen kaikkea energiakustannuksista, jotka nousivat koko maassa keskimäärin 6,6 prosenttia. KTI:n indekseissä energiakustannuksiin sisältyy lämmityksen, sähkön sekä veden kustannukset. Energiakustannusten nousu johtui yksinomaan hintojen noususta: lämmitysenergian mitattu kulutus kasvoi vain 0,4 prosenttia ja sähkön ja veden kulutukset puolestaan laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Lämmitysenergian hinta nousi koko maassa keskimäärin 10 prosenttia ja veden hinta lähes kuusi prosenttia. Energiakustannusten nousu oli voimakkainta pääkaupunkiseudulla, jossa lämmitysenergian hinta nousi lähes 11 prosenttia ja veden hinta lähes 10 prosenttia. KTI:n indeksissä lämmitys- ja sähköenergian sekä veden hintaa kuvataan jakamalla vuotuiset toteutuneet kustannukset mitatulla kulutuksella.

Kiinteistöjen ylläpitoon sisältyvien palvelujen – käytön ja huollon, siivouksen sekä ulkoalueiden hoidon – kustannukset nousivat koko maassa keskimäärin 1,2 prosenttia vuonna 2023. Myös palvelukustannukset nousivat eniten pääkaupunkiseudulla, 2,4 prosenttia.

Asuinkerrostalojen kiinteistöverokustannus nousi keskimäärin 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistövero nousi pääkaupunkiseudulla hieman alle neljä prosenttia, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella nousu oli lähes kuusi prosenttia.

Tiedot pohjautuvat KTI Ylläpitokustannusvertailupalvelun aineistoista laskettaviin KTI Ylläpitokustannusindekseihin. Tiedot koostuvat ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista vuotuisista ylläpitokustannuksista. Ylläpitokustannusindeksit päivitetään keväisin edellisen vuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoden 2023 indeksien taustalla oli KTI:n aineistossa olevat yli 2000 vuokra- tai asumisoikeuskäytössä olevaa kerrostalokiinteistöä, joista indeksien laskentaan tarvittavat kahden peräkkäisen vuoden tiedot löytyvät noin 1600 kohteesta.

Ylläpitokustannusindeksit lasketaan eri alueille ja alueellisten indeksien avulla lasketaan koko Suomen indeksit alueiden rakennuskannan mukaan painotettuna. Indeksien laskenta perustuu peräkkäisinä vuosina aineistossa mukana olleiden kohteiden kustannusten muutoksiin.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä