Skip to content

KTI Ylläpitokustannusindeksit: Toimistokiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuonna 2023. Energiankulutuksen selkeä lasku hillitsi kustannusten nousua

19.4.2024

KTI:n ylläpitokustannusindeksin mukaan toimistokiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuonna 2023. Kun indeksistä poistetaan vuotuisten korjauskustannusten vaikutus, nousi indeksin muutos 2,2 prosenttiin. Pääkaupunkiseudulla ylläpidon kokonaiskustannukset nousivat keskimäärin 2,3 prosenttia ja muualla maassa 1,5 prosenttia.

Kokonaiskustannuksia nosti ylläpitoon sisältyvien palvelukustannusten – käytön ja huollon, siivouksen ja ulkoalueiden hoidon – keskimääräinen 5,8 prosentin nousu. Myös kiinteistövero nousi koko maassa keskimäärin 5,8 prosenttia.

Toimistokiinteistöjen ylläpitokustannusten nousua puolestaan hillitsi energiakustannusten 2,6 prosentin lasku. KTI:n indekseissä energiakustannuksiin sisältyy lämmitys- ja sähköenergian sekä veden kustannukset. Energiakustannusten lasku johtui etenkin lämmitysenergian kulutuksen selkeästä vähenemisestä sekä sähkön hinnan laskusta vuoteen 2022 verrattuna. Lämmitysenergian mitattu kulutus laski pääkaupunkiseudulla tasan kuusi ja muualla Suomessa reilut kolme prosenttia. Ilmatieteen laitoksen lämmitystarveluvut pysyivät suurissa kaupungeissa melko vakaina vuoteen 2022 verrattuna, joten energiankulutuksen väheneminen selittynee pääosin kiinteistönomistajien säästö- ja energiatehokkuustoimilla. Osaltaan säästöihin kannusti lämmitysenergian hinta, joka nousi pääkaupunkiseudulla peräti 14,8 prosenttia ja muualla Suomessa lähes seitsemän prosenttia. Sähkön kulutus pieneni keskimäärin 1,8 prosenttia, ja lisäksi sähköenergian hinta laski yli kymmenen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimistokiinteistöjen ylläpitokustannusindeksit perustuvat KTI Ylläpitokustannusvertailun aineistoihin. Aineisto koostuu ammattimaisten kiinteistösijoittajien kiinteistöjen toteutuneista ylläpitokustannus- ja energiankulutustiedoista. Tiedot kattavat kiinteistönomistajan vastuulla olevat kiinteistöjen hoitokulut. Vuoden 2023 aineistossa oli 340 toimistokiinteistöä.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä