Skip to content

Tammikuun KTI Kiinteistötietoisku: Vastuullisuuden mittaaminen ja todentaminen

Vuoden 2018 ensimmäisen KTI Kiinteistötietoiskun aiheena on Vastuullisuuden mittaaminen ja todentaminen.

Mitä?
Suoriutumisen mittaaminen ja todentaminen ovat keskeisessä asemassa vastuullisuuden johtamisessa ja raportoinnissa. Kiinteistöalan yrityksissä on käytössä ja kehitteillä laajalti mittareita niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuullisuudenkin seurantaan ja todentamiseen. Tähän kehitykseen ja tarpeeseen tartuttiin viime keväänä RAKLIn antamassa kiinteistöalan yritysvastuuraportointisuosituksessa. Suosituksen tueksi KTI ja RAKLI työstivät yhdessä kymmenen alan yrityksen kanssa yhteisen työkalun vastuullisuusraportoinnin ja -johtamisen tueksi.

Miksi?
Kiinteistöliiketoiminnan vastuullisuutta tukevia ja kuvaavia mittareita voidaan hyödyntää liiketoiminnassa monin eri tavoin ja monella eri tasolla. Perusta tunnusluvuille kumpuaa operatiivisessa johtamisessa hyödynnettävistä mittareista. Parhaimmillaan tunnuslukujen kautta voidaan ohjata yrityksen strategiaa ja tukea sekä omaa yrityskuvaa että koko toimialan imagoa vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijänä. Tunnuslukujen lähtökohtana tulee olla niiden selkeys ja hyödynnettävyys käytännön johtamisessa.

Kuva: Vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan tunnuslukujen hyödyntäminen

Kiinteistöliiketoiminnassa mittaamisen tarkoituksenmukaiset tasot vaihtelevat tilanteesta ja toimijasta riippuen esimerkiksi tila-, kiinteistö- tai salkkutasoilla. Tiedon saatavuus sekä käyttötarkoitus vaikuttavat merkittävästi tunnuslukujen seurannan tasoihin. Yksittäisen toimijan tietojen ohella tarvitaan myös laajempaa, toimialatasoista markkina- ja vertailutietoa, jota voidaan hyödyntää sekä toimijoiden benchmarking -tarkoituksiin että koko kiinteistöalan yhteiskunnallisesta merkityksestä viestimiseen. Rakennettu ympäristö vaikuttaa merkittävällä tavalla koko yhteiskunnan toimivuuteen ja ihmisten elämisen laatuun, ja siksi koko toimialan tasoisilla mittareilla voidaan todentaa alan yritysten toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia.

Kuva: Vastuullisuustunnuslukujen tasoja ja käyttötarkoituksia

Pääosa kiinteistöliiketoiminnan jatkuvasti seurattavista tunnusluvuista on kiinteistö- tai salkkutason tunnuslukuja. Vuokrauksessa sopimus- ja tilatason vuokra- ja tehokkuustunnusluvut ovat sekä vuokralaiselle että omistajalle käyttökelpoisia. Kiinteistökohtaiset tunnusluvut taas ovat tärkeitä seurattaessa esim. ylläpitokustannuksia, energiankulutusta ja päästöjä, ja toimivat pohjana kohteen kehittämiselle. Kiinteistösektori- tai salkkutasolle kootut vastuullisuustunnusluvut todentavat yrityksen suoriutumista ja toteutetuilla toimenpiteillä saavutettuja tuloksia, ja ovat havainnollisia ja välttämättömiä yritysvastuuraportoinnin elementtejä.

Miten?

Kuva: RAKLI-KTI yritysvastuuraportointisuosituksen teemat

Mittaamisen ja seurannan perimmäinen tarkoitus on tukea organisaation strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Siksi tunnuslukujen on pohjauduttava yrityksen strategisiin päämääriin, ja oltava niiden kannalta olennaisia. Vastuullisuustunnuslukuja voidaan hyödyntää esimerkiksi:

 • tavoitteiden asettamiseen ja toimenpiteiden määrittämiseen
 • poikkeamien havainnointiin ja toimenpiteiden määrittämiseen näiden pohjalta
 • sidosryhmien ohjaamiseen, esimerkiksi
  • palkkio- ja sanktiomallit ylläpitosopimuksissa
  • vuokrasopimusten ehdot ja mittarit
 • kehityskohteiden tunnistamiseen, esimerkiksi
  • energia-, sisäilma- muut kehityskohteet
  • tilojen kehittäminen, taloudellisen kestävyyden tukeminen
 • viestintään ja raportointiin

KTI:n Yritysvastuun tunnusluvut -vertailu kokoaa yhteen kiinteistöliiketoiminnalle keskeiset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuun indikaattorit ja tunnusluvut vertailukelpoisesti raportoituna. Vertailu käynnistyy alkuvuonna 2018. Vielä kerkeää mukaan edelläkävijöiden joukkoon!

Lisätietoja: Olli-Pekka Virkola, puh. 050 330 5287, olli-pekka.virkola@kti.fi

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä