Skip to content

Toukokuun KTI Kiinteistötietoisku: Kauppakeskusindeksien like-for-like -laskenta

Mitä?
Suomen Kauppakeskusyhdistys julkaisee neljännesvuosittain myynti- ja kävijäindeksejä, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Kuukausitason toimialakohtaisia myynti- ja kävijätietoja on seurattu neljännesvuosittain vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2017 KTI kehitti indeksien laskentaa siten, että luvut julkaistaan myös kannasta, josta suurempien laajennusten vaikutus on poistettu, eli myyntejä ja kävijämääriä verrataan edellisen jakson vertailukelpoiseen kauppakeskuskantaan. Tätä menetelmää kutsutaan like-for-like -laskennaksi.

Miksi?
Myynti- ja kävijäindekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 39 kauppakeskusta, mikä kattaa noin 80 prosenttia koko toimialan kokonaismyynneistä ja liiketilaneliöistä ja antaa siten kattavan kuvan koko toimialan kehityksestä. Like-for-like -indeksi kehitettiin, koska uudishankkeiden lisäksi myös yksittäisten suurten laajennusprojektien vaikutus indekseihin oli varsin suuri. Like-for-like -indekseillä voidaan siis analysoida kävijämäärien ja myyntien suhdanneluonteista kehitystä, kun taas koko kannan, myös laajennukset sisältävä indeksi kuvaa kauppakeskusmarkkinan kokonaiskehitystä ja merkitystä osana vähittäiskaupan kenttää.

Miten?
Indeksit perustuvat kauppakeskusten myyntien ja kävijämäärien vertailukelpoisten vuosimuutosten laskemiseen. Myyntiluvut sisältävät arvonlisäveron. Laskenta tehdään kuukausitasolla siten, että vuosimuutosten laskentaan otetaan mukaan ainoastaan ne keskukset, joilta on saatavilla vertailukelpoiset tiedot molemmilta vuosilta. Saadulla vuosimuutoksella kerrotaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden pisteluku.

Muutosta laskettaessa jätetään aina pois uudet keskukset ja isompien remonttien alla olevat keskukset. Like-for-like -indekseistä on lisäksi poistettu suuremmat valmistuneet laajennukset. Lisäksi julkaistaan indeksit, joihin laajennukset sisältyvät ja jotka siten huomioivat kauppakeskustarjonnan kasvun.

Linkki tuoreimpiin tuloksiin

Lisätietoja: Riitta Lahtinen (p. 040 547 1488) ja Mikko Hietala (p. 040 525 9274)

     

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä