Skip to content

Toukokuun KTI Kiinteistötietoisku: Occupancy Cost Ratio

Toukokuun KTI Kiinteistötietoiskussa aiheena on kauppakeskusjohtamisen keskeinen tunnusluku Occupancy Cost Ratio, OCR.

Mitä?
Occupancy Cost Ratio, OCR kuvaa vuotuisen bruttovuokran osuutta vuotuisesta arvonlisäverottomasta myynnistä (liikevaihdosta). OCR:n kautta tarkastellaan vuokralaisen vuokranmaksukykyä.

OCR-tunnusluvussa on merkittäviä eroja eri toimialojen välillä. KTI Kauppakeskusvertailussa vuonna 2015 kaikkien toimialojen keskimääräinen OCR oli 11 prosenttia, mutta esimerkiksi pukeutumisessa OCR oli lähes 18 prosenttia. Toimialojen lisäksi vuokranmaksukyvyssä on huomattavia eroja myös erilaisten toimijoiden, esimerkiksi ketjuliikkeiden ja yksityisyrittäjien välillä.

Miksi?
OCR:n avulla liiketilojen vuokranantajat ja vuokralaiset voivat analysoida liikkeiden menestystä kyseisessä sijainnissa. Mikäli vuokran osuus liikevaihdosta kasvaa suuremmaksi kuin toimialalla keskimäärin, voi tilanne muodostua vuokralaiselle kestämättömäksi. Tällaisiin tilanteisiin on hyvä reagoida hyvissä ajoin, mihin OCR-tunnusluvun systemaattinen seuranta luo mahdollisuuden. Vuokranantajalle OCR-tieto on hyvä työkalu vuokratasojen määrittelyyn, optimaalisen vuokralaismixin hallintaan ja kauppakeskuksen kannattavuuden ohjaamiseen.

Miten?
OCR-tunnuslukua analysoidaan kauppakeskus-, toimiala- ja vuokralaistasolla. Kauppakeskustasolla voidaan analysoida vuokralaisten menestystä kyseisessä kauppakeskuksessa sekä keskusten välisiä eroja. Toimialatason tarkastelu mahdollistaa toimialojen välisten erojen analysoinnin ja vuokralaistoimialajakauman hallinnan. Osa kauppakeskusjohtajista seuraa OCR-tunnuslukua liiketasolla kuukausittain, jolloin muutokset havainnollistuvat mahdollisimman ajantasaisesti. On kuitenkin otettava huomioon, että myynnissä on suuria eroja kuukausien välillä, mikä heijastuu kuukausitason OCR-tunnuslukuun. OCR-tunnuslukua analysoidaan kattavimmin pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vuositasolla tai 12 kuukauden liukuvana keskiarvona.

OCR = bruttovuokra / liikevaihto

KTI Kauppakeskusvertailussa OCR-tunnuslukua tarkastellaan toimialoittain ja toimialan sisällä kokoluokittain jaoteltuna. Tämä mahdollistaa isojen ja pienien toimijoiden välisen vertailun. Myynneistä poistetaan laskennallisesti arvonlisäveron osuus. OCR-tunnusluku tuotetaan vuositasolla.

Vuoden 2016 OCR-tunnuslukujen laskenta on parhaillaan käynnissä. Tulokset raportoidaan osallistujille toukokuun aikana.

Lisätietoja: Riitta Lahtinen, puh. 040 547 1488

 

 

 

 

 

 

KTI Kiinteistötietoisku tarjoaa kuukausittain katsauksen KTI:n tunnusluvun tai tarkastelun taustalle. Toiveita kiinteistötietoiskun aiheiksi voit toimittaa työryhmälle osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä