Skip to content

Vuokralaiset entistä tyytyväisempiä niin toimitiloissa kuin asunnoissakin

Toimitilavuokralaisten asiakastyytyväisyys on noussut viime vuosista niin tiloihin, vuokraukseen kuin palveluihinkin liittyvissä asioissa. Tyytyväisyys palveluihin on säilynyt muita tutkittavia osa-alueita alemmalla tasolla, mutta kehittynyt selkeimmin positiiviseen suuntaan. Toimistotilavuokralaiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä kuin liike- ja tuotannollisten tilojen vuokralaiset.

Kokonaistyytyväisyyksien kehitys toimitiloissa ja asunnoissa (5=erittäin tyytyväinen, 1=erittäin tyytymätön). Kokonaistyytyväisyydet ovat useammasta kysymyksestä koostuvia asiakastyytyväisyysarvosanojen keskiarvoja.

Toimitilavuokralaisten tyytyväisyys vuokraukseen tai palveluihin on korkeampaa kohteissa, joissa kiinteistönomistaja itse johtaa vuokrausta ja ylläpitopalveluja. Vertailtavissa toimitilakohteissa tilojen vuokraus hoidettiin pääosin itse, kun taas ylläpitopalveluiden järjestäminen oli suurimmassa osassa kohteita ulkoistettu.

Nettosuositteluindeksi, joka kuvaa vuokranantajan aktiivisten suosittelijoiden osuutta vähennettynä kriittisten vastanneiden osuudella, on toimitila-asiakkailla noussut viime vuoden 21 tasosta 26:een. Aktiivisesti vuokranantajaa suosittelevien osuus koko toimitila-aineistossa on kasvanut 37 prosenttiin. Salkku- ja kohdekohtaiset tulokset voivat kuitenkin poiketa huomattavasti koko aineiston keskiarvoista.

Asuntojen vuokralaisten tyytyväisyys on parantunut lähes kaikilla tutkimuksen osa-alueilla. Nettosuositteluindeksi on asunnoissa selkeästi toimitilapuolta korkeampi, ja oli nyt 50 (49 vuonna 2015). Jopa 58 prosenttia kaikista vastanneista suosittelisi nykyistä vuokranantajaansa aktiivisesti. Koko vertailuaineiston tasolla asukkaiden tyytyväisyys on sitä korkeampaa, mitä vähemmän aikaa arvioitavassa asunnossa on asuttu. Tyytyväisyydet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi eri asuntokohteiden ja vuokranantajien välillä.

 

KTI Asiakastyytyväisyysvertailu 2016:

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin syksyllä 2016. Toimitilavertailussa oli 16 vuokranantajaa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, joita tehtiin yhteensä 1887. Keskimääräinen vastausprosentti oli 72 %. Toimitiloista 68 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja noin kolmannes kohteista on valmistunut 2000-luvulla. Asuntopuolen vertailussa oli 5 vuokranantajaa. Asukaskyselyt toteutettiin lomake- ja nettikyselyinä ja vastauksia saatiin yhteensä 3633 asukkaalta. Asunnoista noin 70 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja lähes puolet kohteista on valmistunut 2000-luvulla.

Lisätietoja: Riitta Lahtinen, puh. 040 547 1488, riitta.lahtinen(a)kti.fi ja Susanna Vartiainen, puh. 040 869 7762, susanna.vartiainen(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä