KTI:n Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2015 -ajankohtaiskatsaus luotaa kiinteistöalan yritysvastuun näkökulmia.

Tämän vuoden katsauksessa teemana ovat:

  • Yritysvastuuraportointi kiinteistöalalla: yleisimmät raportointistandardit, -suositukset ja -ohjeistukset sekä raportoinnin nykytila ja kehityssuunnat
  • KTI Vastuullisuusbarometrin keskeiset tulokset: alan toimijoiden näkemykset ajankohtaisista vastuullisuusteemoista
  • Kiinteistöalan sidosryhmien odotukset ja toiveet kiinteistöalan yritysten vastuullisuudelle

Katsauksen ovat mahdollistaneet: CapMan Real Estate Oy, Citycon Oyj, HYY Kiinteistöt, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kesko Oyj, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, Ovenia Oy, Puolustushallinnon rakennuslaitos, RAKLI ry, Senaatti-kiinteistöt, Sponda Oyj ja VVO-yhtymä Oyj.

Lataa Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2015

Painettuja katsauksia voitte tilata osoitteesta kti(a)kti.fi.

×