Skip to content

Kesäkuun KTI Kiinteistötietoisku: KTI Eko- ja energiarating

Kesäkuun KTI Kiinteistötietoisku tarkastelee KTI Eko- ja energiarating -tunnuslukuja.

Mitä?
KTI Eko- ja energiaratingissa arvioidaan neljää keskeistä kiinteistön ympäristötehokkuuden osa-aluetta: lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta sekä jätehuollon kustannuksia. Ratingin kautta muodostuva arvosana tarjoaa mahdollisuuden arvioida oman kiinteistön suoriutumista suhteessa sekä kaikkiin muihin saman kiinteistösektorin kiinteistöihin että tarkempaan verrokkiryhmään. Rating tarjoaa työkalun kiinteistösalkun analysointiin sekä omien kiinteistöjen keskinäiseen vertailuun, kehityksen seurantaan ja tavoitteiden asettamiseen.

Miksi?
KTI Eko- ja energiarating tarjoaa yksittäisen kulutusluvun analysoinnin sijaan laajan tarkastelun kiinteistön suoriutumisesta. Eko- ja energiarating sisältää nyt neljä keskeistä osa-aluetta. Tarkastelun osa-alueita ja tunnuslukuja kehitetään jatkuvasti tunnuslukujen vertailukelpoisuuden kehittyessä.

KTI Eko- ja energiaratingissä lasketaan kullekin kohteelle kaksi rating-arvosanaa. Ensimmäinen arvosana kuvaa kohteen sijoittumista suhteessa koko KTI-vertailuaineistoon. Tunnusluvun avulla voidaan osoittaa esimerkiksi uuden kiinteistön eko- ja energiatehokkuus verrattuna koko kiinteistökannan keskimääräiseen tasoon. Toinen arvosana annetaan suhteessa tarkempaan rakennusvuoden mukaan määritettyyn vertailuaineistoon. Samaan aikaan rakennettuihin kiinteistöihin vertaamalla nähdään kohteen suoriutuminen omassa verrokkiryhmässä. Sijoittuminen voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, verrataanko kohdetta koko aineistoon vai omaan verrokkiryhmään.

Miten?
Ratingia tehdään toimisto- ja kerrostalokiinteistöille. Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä vertailua myös kauppakeskuksille. Kohteen rating-arvosana lasketaan neljän arvioitavan osa-alueen arvosanojen painotettuna keskiarvona. Kullekin osa-alueelle on kiinteistötyypeittäin määritetty omat prosentuaaliset painot kustannustasojen perusteella. Kummassakin kiinteistötyypissä suurin painoarvo on lämmityksen kulutuksella.

Kiinteistö saa kullekin osa-alueelle arvosanan sen mukaan, miten se sijoittuu koko aineistoon ja verrokkiryhmään nähden. Paras neljännes saa arvosanan 5, toiseksi paras neljännes 4 jne.

Eri osa-alueiden osuudet ratingissa:

Osa-alue Tunnusluku Toimistokiinteistöt:
%-paino

Kerrostalokiinteistöt:
%-paino

Lämmitys kWh/m²/v 45 % 55 %
Sähkö kWh/m²/v 45 % 10 %
Vesi l/m²/v (asunnot: l/asukas/vrk) 5 % 25 %
Jätteet €/m²/kk 5 % 10 %

KTI Eko- ja energiarating on KTI Ylläpitokustannusvertailun lisäpalvelu.

Lisätietoa: Niina Kuusakoski (puh. 044 363 0032)

Niina Kuusakoski

Lisää ajankohtaista: KTI-RAKLI projektiaihio Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

KTI Kiinteistötietoisku lomailee heinäkuun ajan. Ehdotuksia elokuun tietoiskun aiheiksi voit toimittaa osoitteeseen: kti(a)kti.fi.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä