KTM Kasper Joukama on aloittanut huhtikuussa KTI Kiinteistötieto Oy:ssä johtajana vastuualueenaan asiakkuudet ja palvelukonseptit. Kasper vastaa KTI:n palvelujen sisältökehityksestä ja asiakaslisäarvosta ja tulee toimimaan merkittävässä roolissa asiakasrajapinnassa. Kasper siiirtyy KTI:hin LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista, jossa hän toimi LähiTapiola Sijoituskiinteistöt Erikoissijoitusrahaston salkunhoitajana.
KTI:n palveluprosesseista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty DI Perttu Rantanen, joka on aiemmin toiminut KTI:ssä johtavana asiantuntijana ja benchmarking-palvelujen projektipäälliikkönä. Liiketoiminnan ohjausryhmän muina jäseninä toimivat KTM Pia Louekoski, vastuaalueenaan myynti sekä DI Matti Heiskanen, vastuualueenaan palvelukehitys ja liiketoimintateknologia.

×