Skip to content

KTI:n nimitysuutisia

KTM Kasper Joukama on aloittanut huhtikuussa KTI Kiinteistötieto Oy:ssä johtajana vastuualueenaan asiakkuudet ja palvelukonseptit. Kasper vastaa KTI:n palvelujen sisältökehityksestä ja asiakaslisäarvosta ja tulee toimimaan merkittävässä roolissa asiakasrajapinnassa. Kasper siiirtyy KTI:hin LähiTapiola Vaihtoehtorahastoista, jossa hän toimi LähiTapiola Sijoituskiinteistöt Erikoissijoitusrahaston salkunhoitajana.
KTI:n palveluprosesseista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty DI Perttu Rantanen, joka on aiemmin toiminut KTI:ssä johtavana asiantuntijana ja benchmarking-palvelujen projektipäälliikkönä. Liiketoiminnan ohjausryhmän muina jäseninä toimivat KTM Pia Louekoski, vastuaalueenaan myynti sekä DI Matti Heiskanen, vastuualueenaan palvelukehitys ja liiketoimintateknologia.

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä