Skip to content

Marras-joulukuun KTI Kiinteistötietoisku: Alustatalouden periaatteet Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tiedonsiirtoratkaisun tukena

KTI Kiinteistötietoiskussa kuvaamme KIRA-digi-ohjelman positiivisesta kokeiluhankepäätöksestä inspiroituneena, kuinka ohjelman puitteissa kehitettävässä Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tiedonsiirtoratkaisussa hyödynnetään alustatalouden periaatteita.

Mitä?

Alusta on digitaalisena markkinapaikkana toimiva tekninen ympäristö. Se rinnastetaan usein perinteiseen toriin, koska molemmat tuovat yhteen asiakkaat ja palveluntarjoajat yhteisten pelisääntöjen puitteissa muodostaen markkinapaikan. Alustatalous on alustan eli markkinapaikan hyödyntämistä. Tunnetuimpia ja suurimpia alustatalousyhtiötä ovat mm. Alphabet, Apple ja Facebook. Rakennetun ympäristön kotimaisia uusia avauksia on nousemassa esiin. Esimerkiksi marraskuun alussa Vuosiseminaarissa esillä olleista kahdeksasta start-upista ainakin kolme voidaan luokitella alustayritykseksi.

KTI on KIRA-digi-ohjelman tukemana ja yhdessä alan edelläkävijäyritysten kanssa kehittämässä Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tiedonsiirtoratkaisun. Sen avulla tiedot liikkuvat eri järjestelmien ja osapuolien välillä.

Miksi?

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tietojen sujuva liikkuminen tehostaa osapuolten toimintaa sekä päivittäisessä kiinteistöjohtamisessa että erilaisissa muutostilanteissa, kuten kiinteistökaupoissa ja managerin vaihdossa. Järjestelmästä toiseen tehokkaasti liikkuva ja helposti yhdisteltävissä oleva tieto parantaa myös kiinteistösijoitusten johtamisessa käytettävän tiedon ja analytiikan laatua ja sisältöä. Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tiedonsiirtoratkaisun rakentamisessa ja hyödyntämisessä pätevät osittain samat keskeiset menestystekijät kuin alustaekosysteemeissä:

  • Tiedonsiirtoratkaisun ehdoton edellytys on pystyä heti kokeiluprojektin lopputuloksena luomaan riittävästi arvoa kaikille osapuolille. Näin saamme riittävän määrän käyttäjäyrityksiä sitoutumaan ratkaisuun kriittisen massan saavuttamiseksi. Ja toisaalta mitä enemmän käyttäjäyrityksiä saamme mukaan tietoja luovuttamaan ja vastaanottamaan, sitä hyödyllisemmäksi ratkaisu yksittäiselle käyttäjäyritykselle muodostuu. Alustataloudessa tätä ilmiötä kutsutaan verkostovaikutukseksi.
  • Osallistuminen on avointa. Palvelun käyttäjäksi tai -tuottajaksi pääsee mukaan omien tarpeidensa, käyttöoikeuksiensa ja valtuutustensa puitteissa. Tavoitteena on luoda jatkuvasti kehittyvä alustaekosysteemi, jossa käyttäjäyrityksinä on mukana kattava joukko KIRA-alan yrityksiä, joille on tarjolla eri toimittajien tarjoamia datapohjaisia palveluja.
  • Hallinnointimallin avulla määritetään tiedonsiirtoratkaisussa mukana olevien osapuolten yhteistyön säännöt ja muun muassa sovitaan, kuinka ratkaisun yhteisiä komponentteja ylläpidetään ja jatkokehitetään. Hallinnointimallin tulee olla sellainen, että se mahdollistaa alustaekosysteemin kasvun ja kehittymisen sekä houkuttelee potentiaalisia osallistujia mukaan.

Kokeiluprojektin lopputuloksena syntyvän Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tiedonsiirtoratkaisun arvo mukana oleville käyttäjäyrityksille muodostuu kustannussäästöinä, jotka syntyvät manuaalisen työn vähenemisenä. Lisäksi käyttäjäyritykset saavat ratkaisun kautta laadukkaampaa informaatiota toimintansa ohjauksen tueksi.

Miten?

Kehitettävä tiedonsiirtoratkaisu perustuu KTI:n aikaisemmassa määrittelyprojektissa yhdessä käyttäjäyritysten kanssa laatimiin tietomalli- ja tiedonsiirtorajapintamäärittelyihin. Ratkaisua hyödyntävät yritykset pääsevät käyttöoikeuksiensa puitteissa luovuttamaan ja vastaanottamaan yhteisen tietomallin mukaisia tietosisältöjä avoimen tiedonsiirtorajapinnan kautta. Määrittelyhankkeessa keskeisimmiksi tiedoiksi sovittiin kiinteistöjen perustiedot, vuokraustiedot ja KTI-vuokramarkkinainformaatio, joiden siirtoratkaisu kehitetään nyt käynnistyvässä kokeiluhankkeessa. Tietosisältöjä laajennetaan myöhemmin kattamaan kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen muita tietokokonaisuuksia. KTI toimii kehitteillä olevan alustaekosysteemin palveluntuottajapilottina, ja kehittää omia vuokramarkkinainformaatiopalvelujaan tiedonsiirtoratkaisun avulla.

Kokeiluprojektin aikana pyrimme varmistamaan onnistuneen lopputuloksen työskentelemällä tiiviisti yhdessä ratkaisua hyödyntävien kiinteistösijoittajien ja -managereiden sekä muiden sidosryhmien (mm. RAKLI, tietojärjestelmätoimittajat ja KIRA-digi-verkosto) kanssa.

Yhdessä kiinteistösijoittajien ja -managereiden kanssa kehitettävä tiedonsiirtoratkaisu on mahdollista aikanaan avata muille käyttäjäyrityksille ja datapohjaisten palvelujen tarjoajille. Alusta tarjoaa mm. yhteiset tiedonsiirto-, autentikointi- ja valtuutuspalvelut sekä tietosisällöt valtuutusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti.

Hallinnointimalli suunnitellaan siten, että se ohjaa toimijoiden välillä syntyvään win-win-win -tilanteeseen. Tiedonsiirtoratkaisun hallinnointikäytännöt ja yhteistyön säännöt tullaan järjestämään siten, että ylläpidon ja jatkokehityksen ohjauksessa käyttäjäyritysten eli KIRA-toimijoiden rooli korostuu.

 

Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tiedonsiirtoratkaisussa kohteiden perus- ja vuokrasopimustiedot siirtyvät yritysten välillä valtuutusten puitteissa. Myös KTI-vuokramarkkinainformaatio on ratkaisun kautta yritysten käytettävissä.

Lisätietoja KTI:n Kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen tieto liikkumaan -kokeiluhankkeesta. Mukaan kokeiluhankkeeseen on ilmoittautunut jo yhdeksän yritystä. Toivotamme tervetulleiksi uudet osallistujat!

Lisätietoja: Klaus Vesama, puh. 040 551 3346, klaus.vesama(at)kti.fi ja Matti Heiskanen, puh. 040 832 6698, matti.heiskanen(at)kti.fi

     

Hae sivustolta

Viimeisimmät

KTI Kiinteistötieto

Parempi tietää kuin olettaa. KTI Kiinteistötieto on puolueeton kiinteistömarkkinoiden asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan onnistumaan.

Seuraa meitä