KTI teki YM:lle selvityksen ”Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä”

Ympäristöministeriö on julkaissut KTI:n toteuttaman selvityksen loppuraportin ”Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä”.

Raportti on luettavissa Ympäristöministeriön internet-sivuilla.

Asuntoministeri Kiuru on samassa yhteydessä julkaissut tiedotteen, jossa hän esittää omia linjauksiaan raportin tulosten pohjalta. Tiedote löytyy osoitteesta http://www.ym.fi/fi-FI/content/4676/25516.

KTI Kiinteistöindeksin uusimmat markkinaluvut julkaistu

KTI Kiinteistöindeksi: Kiinteistösijoitukset tuottivat 6,0 prosenttia vuonna 2012

Suomalaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaistuotto oli 6,0 prosenttia vuonna 2012. Kokonaistuotto nousi toimistoissa ja teollisuuskiinteistöissä, kun taas muissa pääkiinteistötyypeissä kokonaistuotto jäi edellistä vuotta matalammaksi. Kokonaistuottoa painoi alaspäin tuottovaateiden hienoinen nousu, joka johti markkina-arvojen laskuun. Nettotuotto pysyi hyvällä tasolla 6,3 prosentissa. Asunnot olivat edelleen parhaiten tuottanut kiinteistötyyppi 8,6 prosentin kokonaistuotollaan. Toimistokiinteistöjen kokonaistuotot jäivät 4,9 prosenttiin.

Lataa KTI Kiinteistöindeksin lehdistötiedote sekä lehdistötiedotteen graafit.

Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa -raportti julkaistu

Kiinteistöalan laaja arvoverkosto ja monitahoiset ansaintalogiikat luovat haasteita liiketoiminnan vastuullisuuden ohjaamiseen, todentamiseen ja mittaamiseen. Omat reunaehtonsa liiketoiminnan johtamiselle ja kehittämiselle tuovat niin nykyhetken taloudellinen toimintaympäristö kuin – etenkin energiatehokkuuteen liittyvä – kiristyvä sääntelykin. Kestävän kehityksen strategioiden taustalla on runsaasti mm. ilmastonmuutokseen ja kohoaviin kustannuksiin liittyviä tunnistettuja uhkia, mutta myös enenevässä määrin kilpailuetuun ja imagohyötyihin pohjautuvia mahdollisuuksia.

Raportti perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n ja 17 kiinteistöalan merkittävän toimijan yhteisesti toteuttamaan Kohti kestävää kiinteistöliiketoimintaa -kehityshankkeeseen. Hankkeessa kartoitettiin vastuullisuuden asemaa kiinteistöalan yritysten strategioissa sekä kehitettiin ja testattiin vastuullisuuden eri osa-alueiden seurantaan ja ohjaamiseen soveltuvia tunnuslukuja ja mittareita.

Lataa raportti tästä.

Lisätietoja: kti(a)kti.fi

IPD – KTI Nordic Property Investment Briefing Tukholmassa 25.4.

IPD – KTI Nordic Property Investment Briefing järjestetään tänä vuonna Tukholmassa, Waterfront Congress Centerissä torstaina 25.4. Seminaarin korkeatasoinen ohjelma sisältää huippupuhujia niin Pohjoismaista kuin muualtakin Euroopasta.

Ohjelman teemoja ovat mm.:

  • Kiinteistöjen asema sijoitussalkussa
  • Pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden asema ja kilpailukyky kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • Nettotuoton ja arvonmuutoksen merkitys erilaisissa kiinteistösijoitusstrategioissa
  • Pohjoismaiden kiinteistösijoitusmarkkinoiden likviditeetti ja läpinäkyvyys

Seminaarin ohjelman rekisteröitymisohjeineen löydät tästä.

Suoraan rekisteröitymään pääset tästä.

Lisätietoja saat Hanna Kalevalta, hanna.kaleva(a)kti.fi tai puh. 040 5555 269.

Tervetuloa Tukholmaan huhtikuussa!


IPD – KTI Nordic Property Investment Briefing
25th April 2013
Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sweden

The Nordic property markets continue attracting both local and foreign investors. The Nordic markets are regarded as transparent, well-functioning investment environments, where attractive returns can be achieved. The role of property in an investment portfolio is changing in the continuing turbulence of the financial markets, which has an impact on the strategies, investment vehicles as well as preferred markets.

The program of the 9th IPD KTI Nordic Property Investment briefing will focus on the following questions:

  • How does property perform in relation to other asset classes?
  • What form should property investment take?
  • What is the importance of different return components in investment performance?

Please find the seminar program with registration instructions here.

For online registration, please click here.

We look forward to seeing you in Stockholm in April!

Asuntojenvuokrat.fi -tjänsten finns nu på svenska

Asuntojenvuokrat.fi -tjänsten finns tillgänglig även i svensksprÃ¥kig version frÃ¥n och med den 30 november pÃ¥ adressen www.bostadshyror.fi.

Tjänsten som är öppen för alla erbjuder information om huvudstadsregionens nya hyreskontrakt för bostäder.

Söktjänsten upprätthÃ¥lls av miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Uppgifterna om hyreskontrakten har samlats in av 14 yrkesmässiga fastighetsägare. Uppgifterna uppdateras tvÃ¥ gÃ¥nger om Ã¥ret och baserar sig pÃ¥ KTI Kiinteistötieto Oy:s databas över bostadshyror.

Ytterligare information:
Pirjo Saksa, Miljöministeriet, 040 147 2488, pirjo.saksa(a)ymparisto.fi
Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi


Asuntojenvuokrat.fi -palvelu tarjolla ruotsinkielisenä 

Asuntojenvuokrat.fi -palvelusta on 30.11. alkaen käytettävissä myös ruotsinkielinen versio osoitteessa www.bostadshyror.fi.

Kansalaisille avoin palvelu tarjoaa tietoa pääkaupunkiseudun uusista asuntovuokrasopimuksia.

Hakupalvelua ylläpitävät ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Vuokrasopimustiedot on kerätty 14 ammattimaiselta kiinteistönomistajalta. Tiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja ne perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n asuntovuokratietokantaan.

Lisätietoja:
Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö, 040 147 2488, pirjo.saksa(a)ymparisto.fi Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi

Uusia vuokrasopimustietoja Asuntojenvuokrat.fi -palvelussa

Asuntojenvuokrat.fi -palveluun on julkaistu uusia vuokrasopimustietoja. Nyt päivitetyt tiedot koskevat pääkaupunkiseudulla aikavälillä 1.3.-31.8.2012 alkaneita vuokrasopimuksia. Hakupalvelu on käytettävissä osoitteessa www.asuntojenvuokrat.fi.
 
Hakupalvelua ylläpitävät ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Vuokrasopimustiedot on kerätty 14 ammattimaiselta kiinteistönomistajalta. Tiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja ne perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n asuntovuokratietokantaan.
 
Lisätietoja:

  • Markku Tahvanainen, Ympäristöministeriö, 050 572 6374, markku.tahvanainen(a)ymparisto.fi
  • Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi