Asuntojenvuokrat.fi -tjänsten finns nu på svenska

Asuntojenvuokrat.fi -tjänsten finns tillgänglig även i svensksprÃ¥kig version frÃ¥n och med den 30 november pÃ¥ adressen www.bostadshyror.fi.

Tjänsten som är öppen för alla erbjuder information om huvudstadsregionens nya hyreskontrakt för bostäder.

Söktjänsten upprätthÃ¥lls av miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Uppgifterna om hyreskontrakten har samlats in av 14 yrkesmässiga fastighetsägare. Uppgifterna uppdateras tvÃ¥ gÃ¥nger om Ã¥ret och baserar sig pÃ¥ KTI Kiinteistötieto Oy:s databas över bostadshyror.

Ytterligare information:
Pirjo Saksa, Miljöministeriet, 040 147 2488, pirjo.saksa(a)ymparisto.fi
Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi


Asuntojenvuokrat.fi -palvelu tarjolla ruotsinkielisenä 

Asuntojenvuokrat.fi -palvelusta on 30.11. alkaen käytettävissä myös ruotsinkielinen versio osoitteessa www.bostadshyror.fi.

Kansalaisille avoin palvelu tarjoaa tietoa pääkaupunkiseudun uusista asuntovuokrasopimuksia.

Hakupalvelua ylläpitävät ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Vuokrasopimustiedot on kerätty 14 ammattimaiselta kiinteistönomistajalta. Tiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja ne perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n asuntovuokratietokantaan.

Lisätietoja:
Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö, 040 147 2488, pirjo.saksa(a)ymparisto.fi Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi

Uusia vuokrasopimustietoja Asuntojenvuokrat.fi -palvelussa

Asuntojenvuokrat.fi -palveluun on julkaistu uusia vuokrasopimustietoja. Nyt päivitetyt tiedot koskevat pääkaupunkiseudulla aikavälillä 1.3.-31.8.2012 alkaneita vuokrasopimuksia. Hakupalvelu on käytettävissä osoitteessa www.asuntojenvuokrat.fi.
 
Hakupalvelua ylläpitävät ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Vuokrasopimustiedot on kerätty 14 ammattimaiselta kiinteistönomistajalta. Tiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa ja ne perustuvat KTI Kiinteistötieto Oy:n asuntovuokratietokantaan.
 
Lisätietoja:

  • Markku Tahvanainen, Ympäristöministeriö, 050 572 6374, markku.tahvanainen(a)ymparisto.fi
  • Matti Heiskanen, KTI Kiinteistötieto Oy, 040 832 6698, matti.heiskanen(a)kti.fi

Asuntojenvuokrat.fi lanseerattu 10.5.

KTI:n asuntovuokratietokantaan pohjautuva Asuntojenvuokrat.fi -palvelu lisää läpinäkyvyyttä asuntovuokramarkkinoilla

Asuntojenvuokrat.fi on uusi portaali, jonka kautta yksityishenkilöt pääsevät tarkastelemaan pääkaupunkiseudun vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen toteutuneita vuokrahintoja. Palvelu on lanseerattu 10.5.2012.

Palvelun tavoitteena on parantaa asuntovuokramarkkinoiden läpinäkyvyyttä, kun luotettavaa ja puolueetonta tietoa asuntovuokrista on helposti yksityishenkilöiden saatavilla. Tämän uskotaan vaikuttavan positiivisesti vuokra-asumisen arvostukseen ja houkuttelevuuteen.

Palvelu on toteutettu osana valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut. Asuntojenvuokrat.fi -palvelun tarjoavat ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Palvelu on toteutettu yhteistyössä KTI Kiinteistötieto Oy:n ja KTI:lle vuokrasopimustietojaan luovuttavien yritysten kanssa.

Palvelussa esitettävä aineisto perustuu KTI:n asuntovuokratietokantaan, joka kattaa ammattimaista vuokraustoimintaa harjoittavien yritysten markkinaehtoisen vuokra-asuntokannan. Aineisto päivitetään nykyisellään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja lokakuussa. Palvelussa julkistetaan tietoja uusista, viimeisen vuoden aikana solmituista vuokrasopimuksista.

Palvelua on suunniteltu kehitettävän edelleen pilotointivaiheesta saatavien kokemusten pohjalta. Tavoitteena on kasvattaa palvelun tuottamaa lisäarvoa kaikkien asuntovuokramarkkinoilla toimivien osapuolten näkökulmasta. Tässä vaiheessa keskeisimmiksi kehityskohteiksi on tunnistettu palvelun maantieteellisen kattavuuden laajentaminen, aineistojen päivitystiheyden lisääminen sekä tietokannan kattavuuden parantaminen. KTI Kiinteistötieto Oy osallistuu aktiivisesti palvelun jatkokehitykseen.

Lisätietoja:
Matti Heiskanen, 040 8326 698